نمایه مجله زبان کاوی کاربردی در ISC

نمایه مجله زبان کاوی کاربردی در ISC

نشریه زبان کاوی کاربردی (Journal of Studies in Applied Language) به سردبیری پروفسور علیرضا محمد رضایی (استاد تمام و هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران)، موفق به نمایه در پایگاه استنادی ISC گشت. از اینرو صمیمانه از اساتید و پژوهشگران ارجمند دعوت می شود که آثار ارزشمند خود را با محوریت آموزش زبان، زبان شناسی، […]

ادامه مطلب