نمایه موسسه

«بنیان پویا پژوه اندیشه»، به شماره ثبت: 2236 (سازمان ثبت اسناد و املاك کشور) سامانه ای جهت بهرهمندی مستمر و نهادمند از خرد جمعی و کمک به ارتقاء کمی و کیفی اهداف و برنامه‌‌های مشترک در سایه تعامل و همکاری متقابل مؤسسات علمی، آموزشی و پژوهشی و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی، خدمات این مرکز پیرامون مشارکت در برگزاری همایش و کارگاه علمی -تخصصی، همکاری در انتشار مجله، کتاب، طرح پژوهشی، و… با رعايت ضوابط هيأت رسيدگی، مجاز به انجام فعالیت فوق می‌باشد

  • طراحی جلد و صفحه آرایی است
  • آموزش رایگان صفحه آرایی، خدمت ماست
  • انتشار کتابهای اساتید، افتخار ماست
  • ما تجربه برگزاری همایش داریم.
  • ما مشاوره نگارش علمی ارائه می دهیم
  • کارگاه های علمی تخصصی را برگزار کرده ایم
دانلود پرونده موسسه مشاهده پروژه های ما

درباره ما چه می گویند؟

افتخار ما رضایت شماست

ساختار موسسه

نام و نام خانوادگی: احمد محمدی نژاد پاشاکی

سمت: مدیر عامل موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات عربی

شماره تماس: 09198505024

پست الکترونیک:

آدرس صفحه خانگی دکتر

 
ارتباط با مدیر عامل موسسهconf@ierf.ir
نام و نام خانوادگی: سید محمد رضی مصطفوی نیا

سمت: معاونت آموزش موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه

مدرک تحصیلی: دانشیار و هیئت علمی دانشگاه قم

شماره تماس:

پست الکترونیک:  Dr_amostafavinia@yahoo.com

آدرس صفحه خانگی دکتر:  لینک

 

 
ارتباط با معاونت آموزشconf@ierf.ir
نام و نام خانوادگی: فریده اخوان پلنگ سرائی

سمت: معاونت پژوهش موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات عربی

شماره تماس:

پست الکترونیک: faride.akhavan@gmail.com

آدرس صفحه خانگی دکتر:  لینک

ارتباط با معاونت پژوهش موسسهconf@ierf.ir

معرفی مدیریت دفتر ریاست و روابط عمومی موسسه

این مدیریت مسؤول پیگیرى مستقیم امور ادارى و اجرایى مدیر عامل موسسه  و ایجاد هماهنگى لازم جهت انسجام فعالیتهاى واحدهاى موسسه است. همچنین امور مربوط به مدیریت وب سایت موسسه، تبلیغات و اطلاع رسانی نیز بر عهده این مدیریت می باشد.

• تنظیم و هماهنگی برنامه‌های کاری و ملاقات‌های مدیر عامل
• مدیریت دفتر ریاست موسسه و هماهنگی ارتباطات اداری مدیر عامل موسسه
• ابلاغ و پیگیری اجرای دستورات ریاست موسسه به واحدها
• مدیریت تشکیل و برگزاری جلسات رئیس موسسه، تنظیم دستور و صورت جلسات، ابلاغ و پیگیری آن‌ها، و انجام مکاتبات لازم در این خصوص
• پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات ارباب رجوع با هماهنگی و پیگیری از واحدهای مختلف موسسه
• تشکیل جلسات، تنظیم برنامه‌های نشست‌ها، هماهنگی در برگزاری مراسم‌ها و فعالیت‌های عمومی موسسه، انجام امور تشریفاتی و نظارت بر اجرای صحیح اینگونه فعالیت‌ها
• انجام امور مربوط به دعوت از شخصیت‌های داخل و خارج از کشور با همکاری واحدهای ذی ربط و انجام تشریفات مربوطه
• جمع آوری و انتشار اخبار و اطلاعات موسسه و دانشگاهی، اطلاع‌رسانی داخلی و خارجی، مدیریت تبلیغات و اطلاع‌رسانی رسانه‌ ای، اینترنتی و محیطی
• اجرای کلیه امور مطبوعاتی و رسانه‌ای موسسه و ارائه پاسخ به مراجع بیرونی در موارد مقتضی
• اجرای برنامه‌ های افکارسنجی داخلی و اجتماعی و تدوین گزارش‌های مربوطه با هماهنگی واحدهای موسسه
• مدیریت وب سایت‌های اطلاع‌ رسانی موسسه و نظارت بر سایر وب سایت‌های موسسه

2

طرح‌های پژوهشی

3

کارگاه‌های علمی تخصصی

6

همایش‌های موسسه

25

کتاب‌های موسسه

1

مجلات موسسه

1350

مشابهت یابی پژوهشی

918

مشارکت کنندگان

44

صفحه آرایی

تیم ما

حرفه ای عالی پژوهشگران ما