نمایه مجله زبان کاوی کاربردی در ISC

نمایه مجله زبان کاوی کاربردی در ISC

نشریه زبان کاوی کاربردی (Journal of Studies in Applied Language) به سردبیری پروفسور علیرضا محمد رضایی (استاد تمام و هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران)، موفق به نمایه در پایگاه استنادی ISC گشت.

از اینرو صمیمانه از اساتید و پژوهشگران ارجمند دعوت می شود که آثار ارزشمند خود را با محوریت آموزش زبان، زبان شناسی، زبان شناسی اجتماعی و موضوعات مرتبط، به سامانه مجله یا ایمیل مجله، جهت بررسی و انتشار ارسال کنند.

این نشریه با دورنمای کسب رتبه بین المللی  Scopus  و  ISI در مرحله قوت بخشی به آثار انتشاری است و تاکنون در چندین سایت مثبت خارجی و داخلی از جمله: Civilica – Master list ICI journal – Magiran – Doi– Noormags – Doaj نمایه شده است.

سامانه مجله: jsal.ierf.ir

ایمیل مجله: journal@ierf.ir

تلفن تماس: 09198505024

از جمله امتیازات مجله می توان به برخی دستاوردهای ذیل اشاره کرد که با همیاری اعضای هیات تحریریه و پژوهشگران محقق شده است:

1 -مجله زبان کاوی کاربردي جزء مجلات موفقي است که توانسته آثار اساتید شناخته شده بین المللی از دانشگاه هایی از جمله: آمریکا، مصر، قطر، مراکش، عراق، عربستان و… را در مجله منتشر سازد

2- کیفیت بالای اعضای هیات تحریریه، در ذیل به تراز بالاي سرآمدان علمي وزارت علوم و دانشگاه هاي بين المللي، که افتخار همراهي آنان را داشته، اشاره می شود: مدیر مسوول : پروفسور محمد خاقانی اصفهانی: استاد تمام دانشگاه اصفهان/ استاد نمونه و صاحب نظریه و کرسی نظریه پردازی/ سردبیر: پروفسور علیرضا محمدرضائی: استاد تمام پردیس فارابی دانشگاه تهران / استاد نمونه و جزء هیات تحریریه مجله مجلة اللغة العربیة وآدابها پردیس فارابی دانشگاه تهران دارای رتبه الف از کمیسیون نشریات وزارت علوم/ ديگر اعضاي هیات تحریریه:  دکتر رسول بلاوی: استاد تمام دانشگاه خلیج فارس/ استاد نمونه و جزء هیات تحریریه مجله آفاق الحضاره الاسلامیه پژوهشگاه علوم انسانی دارای رتبه الف از کمیسیون نشریات وزارت علوم/ دکتر رجب اسفندیاری: دانشیار دانشگاه بین المللی قزوین/ استاد نمونه دارای i10-index در اسکاپوس: داراي رتبه 4/ دکتر سید محمد رضی مصطفوی نیا: دانشیار دانشگاه قم/ استاد نمونه/ دکتر احمد رضا حیدریان شهری: دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد/  استاد نمونه و هیات تحریریه مجله زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد دارای رتبه الف از کمیسیون نشریات وزارت علوم/ پروفسور راشد بوزیان: استاد تمام دانشگاه قطر/ استاد نمونه دارای i10-index دو رقمی در اسکاپوس: داراي رتبه 18/ پروفسور عاصم شهاده علی: استاد تمام دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی/ استاد نمونه و جزء هیات تحریریه مجله دراسات فی تعلیم اللغة/ دانشگاه شیراز دارای رتبه الف از کمیسیون نشریات وزارت علوم/ پروفسور سوفیا آ. مک کلنن: استاد تمام از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، ایالات متحده آمریکا/ استاد نمونه دارای i10-index دو رقمی در اسکاپوس: داراي رتبه 28.

ناشر مجله موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه است که برخی از فعالیتهای علمی صورت گرفته موسسه با مشارکت دانشگاه ها، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1 -برگزاری دو همایش ملی (نمایه ISC) با همکاری دانشگاه قم. 2 -برگزاری سه همایش ملی (نمایه ISC) با همکاری دانشگاه گیلان. 3-برگزاری یک همایش ملی (نمایه ISC) با همکاری دانشگاه بین المللی اصول الدین قم. 4-همکاری علمی با گروه زبان عربی، گروه زبان روسی، گروه زبان انگلیسی دانشگاه گیلان در فرآیند برگزاری همایشها. 5 -همکاری علمی با گروه زبان عربی دانشگاه قم در فرآیند برگزاری همایشها. 6-انتشار بیش از ده کتاب با همکاری دانشگاه بین المللی اصول الدین قم (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) .7-انتشار 5 کتاب با همکاری موسسه آموزش عالی پویش (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) 8-اجراي دو طرح پژوهشی در تفاهم نامه با دانشگاه گیلان (بین سالهای 1400 الی 1402).  10 -برگزاری کارگاه علمی تخصصی با همکاري دانشگاه قم، دانشگاه بین المللی اصول الدین قم و حوزه علمیه.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.