ساختار گفت ‌وگوهای داستانی قرآن | معرفی کتاب

ساختار گفت ‌وگوهای داستانی قرآن | معرفی کتاب

آیا می‌توان گفت‌وگوهای موجود در متن قصص قرآن، را گفت‌وگوهای داستانی محسوب کرد؟ آیا این گفت و گوها از مولفه‌های گفت‌وگوهای داستانی برخوردارند؟ آیا  داستانهای قرآنی بنابر چارچوب نظری علم روایت شناسی و علوم مرتبط با مطالعات داستانی قابل تحلیل است؟ در نگارش این کتاب، در کنار مباحث نظری مطروح، با بهره گیری از تجربیات […]

ادامه مطلب