کمیته علمی دومین همایش بین المللی موقعیت زبان روسی

کمیته علمی دومین همایش بین المللی موقعیت زبان روسی

کمیته علمی دومین همایش بین المللی موقعیت زبان روسی در ایران و نگاه به اوراسیا، در این اطلاعیه تقدیم می گردد:

 

نام و نام خانوادگیمیزان تحصیلاترشته تحصیلینام دانشگاه
دکتر سوینج مهدیخانلیدکتریزبان روسیدانشگاه گیلان
دکتر منیژه امیری ویرثقدکتریزبان روسیدانشگاه گیلان
دکتر آرش گل اندامدکتریزبان روسیدانشگاه گیلان
دکتر شهرام نباتیدکتریزبان روسیدانشگاه گیلان
دکتر لیلا خانجانیدکتریزبان روسیدانشگاه گیلان
دکتر رضا سیمبردکتریعلوم سیاسیدانشگاه گیلان
دکتر مهدي هدایتی شهیدانیدکتریعلوم سیاسیدانشگاه گیلان
دکتر مسعود خلیلی ثابتدکتریزبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه گیلان
دکتر فیروز فاضلیدکتریزبان و ادبیات فارسیدانشگاه گیلان
دکتر روح الله اوجیدکتریجغرافیا و برنامه ریزی شهریدانشگاه گیلان
دکتر محمود مقدسدکتریمعارف و الهیاتدانشگاه گیلان
دکتر هادی نوریدکتریعلوم اجتماعیدانشگاه گیلان
دکتر محمدرضا باغبان زادهدکتریمعارف و الهیاتدانشگاه گیلان
دکتر هادی بهارلودکتریزبان روسیدانشگاه تربیت مدرس
دکتر امیر حسینیدکتریزبان روسیدانشگاه تهران
دکتر خدایار براریدکتریمطالعات روسیه، آسیای میانه و قفقاز دانشکده مطالعات جهاندانشگاه تهران
دکتر کریمی مطهردکتریزبان روسیدانشگاه تهران
دکترعلیرضا ولی پوردکتریزبان روسیدانشگاه تهران
دکتر زهرا محمدیدکتریزبان روسیدانشگاه تهران
دکتر محمدرضا محمدیدکتریزبان روسیدانشگاه تربیت مدرس
دکتر میریلا احمدیدکتریزبان روسیدانشگاه تربیت مدرس
دکتر شهرام همت زادهدکتریزبان روسیدانشگاه شهید بهشتی
دکترح حسن ایزانلودکتریزبان روسیدانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مجید استیریدکتریزبان روسیدانشگاه گنبد کاووس
دکتر مهناز نوروزیدکتریزبان روسیدانشگاه علامه طباطبائی
دکتر زینب صادقیدکتریزبان روسیدانشگاه الزهرا
دکتر معصومه معتمدنیادکتریزبان روسیدانشگاه مازندران
دکتر سعید خاوری نژاددکتریعلوم سیاسیدانشگاه اومسک روسیه
دکتر ولادیمیر ایوانوفدکتریایرانشناسیدانشگاه دواتی  لومونوسوف مسکو، روسیه
دکتر ماکسیم دلیناددکتریایرانشناسیدانشگاه دواتی  لومونوسوف مسکو، روسیه
زینائیدا آندریونا خاریتونچیکفوق دکترازبان روسیدانشگاه دولتی زبانشناسی مینسک
لودمیلا یوریونا کاسیانووافوق دکترازبان روسیدانشگاه دولتی آستراخان
آلکساندر آلکساندروویچ موخینفوق دکترازبان روسیدانشگاه دولتی آستراخان

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.