نگارش علمی چکیده – Abstract

نگارش علمی چکیده – Abstract

در سلسله مباحث کاربردی نگارش صحیح مقاله علمی، در این بخش، مواردی را جهت نحوه نگارش علمی چکیده – Abstract مقاله، و بخش های ضروری آن، توسط اساتید همکار بنیان پویا پژوه اندیشه اشاره خواهد شد.

چکیده خلاصه‌ای از نکات برجسته تحقیق است. طول چکیده و نوع آن بستگی به محلی دارد که شما می‌خواهید اثرتان (مقاله کنفرانس یا مجله) را به آنجا بفرستید. ژورنال‌ها و کنفرانس‌ها معمولا حجم چکیده را بین 250 تا 300 واژه معین می کنند.

چکیده پس از عنوان بیشتر از سایر بخشهای یک مقاله خوانده می شود و اهمیت دارد. چکیده همانند تبلیغ مقاله است؛ به گونه‌ای بنویسید که برای خوانندگان جلب توجه کند. بنابراین قبل از شروع به نوشتن باید دستورالعمل مربوط به نگارش آن را مطالعه کنید.

خواننده مقاله دوست دارد با خواندن چکیده متوجه شود مقاله درباره چیست و آیا با علائق او مطابقت دارد. در چکیده قسمت های مختلف مقاله شامل مقدمه، اهداف، روشها و نتایج تحقیق بصورت خلاصه ذکر می شود. متن بسیاری از مقاله ها به طور کامل در دسترس ما نیست و گاهی فرصت برای خواندن تمام مقاله نداریم و از این رو چکیده مقاله اهمیت زیادی دارد. حتی می توان اینگونه تخمین زد که بسیاری از داوران ژورنالها، به دلیل محدودیت زمان داوری، ارزیابی مقاله را با خواندن چکیده، نتیجه گیری و منابع، انجام می دهند.

در متنِ چکیده باید از ذکر هرگونه توضیح اضافی، بیان واژگان احساسی یا عبارتهای شعاری، خودداری شود. مطالب چکیده باید فقط به صورت گزارش (بدون ارزشیابی و نقد) از زبان خود پژوهشگر (نه نقل قول) به صورت فعل ماضی تهیه شود.

چکیده در حقیقت بخشی کامل، جامع و مستقل از اصل گزارش در نظر گرفته می‏ شود و نباید پیش از انجام گزارش، پژوهش تهیه شود. چکیده به طور کلی باید حداقل به سه سوال زیر پاسخ دهد و ترتیب بیان آنها نیز باید به ترتیب آورده شده در اینجا باشد:

  • چرا این پروژه انجام شده است؟ و چرا این مقاله نوشته شده است؟
  • چه کاری انجام گرفته است و به چه صورت؟
  • نتایجی که بدست آمده است چیست؟ چه چیز جدیدی نسبت به کارهای قبلی دارد؟

ترتیب پاسخ دادن به این سوالات می‌تواند تاثیر متفاوتی بر روی خواننده داشته باشد. پاسخ به این سوالات همچنین کمک می‌کند تا نویسنده نقاطی که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند را نیز در مقاله برجسته‌تر کند.

در پایان چکیده، 4 تا 5 واژه که بیانگر این چکیده یا مقاله می باشد را با عنوان «واژگان کلیدی» ذکر می شود.

نمونه نگارش علمی چکیده – Abstract

سابقه و هدف: در این پژوهش سعی برآن است تا وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران علوم انسانی را در پایگاه Web of Science  طی سالهای 2019-2010 بررسی شود.

 مواد و روش‌ها: در این پژوهش با جستجو در پایگاه وب آوساینس و با اعمال محدودیت‌های زمانی و مکانی در مجموع تعداد 293 رکورد شناسایی و برای تحلیل و ترسیم نقشه‌ی تاریخ نگاشتی متون علمی مورد مطالعه از شیوه توصیفی تحلیلی استفاده شده است.

 یافته‌ها: بررسی نوع مدارک نشان داد که مجموع 268 رکورد در 12 قالب مختلف به زبان انگلیسی و عربی و با همکاری 20016 نویسنده با وابستگی 340 مؤسسه در 216 مجله منتشر شده‌اند. نشریه‌ی Journal of Language Teaching, Literature & Linguistics بیشترین تعداد مقالات را منتشر کرده است. محاسبه نرخ رشد سالانه تولیدات مورد بررسی عدد 59 % را نشان داد. همچنین ضریب همکاری با عدد 68/0 نشان از همکاری خوبی در بین نویسندگان ایرانی دارد.

واژگان کلیدی: مقالات علوم انسانی، رشد علمی، پایگاه وب آوساینس، نشریه‌ی Journal of Language Teaching, Literature & Linguistics

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.