قواعد الصرف | معرفی کتاب

قواعد الصرف | معرفی کتاب

کتاب حاضر به دانشجویان علاقمند زبان عربی کمک می کند تا بسیاری از موضوعات صرف عربی را به آسانی بیاموزند. کتاب «صرف ساده» پس از مقدمه به سه فصل تقسیم می شود: فصل اول، در هفت بخش، به مباحث متنوع افعال می پردازد. فصل دوم، در هشت بخش، مبحث اسمها را در برمی گیرد. و در نهایت فصل سوم به به حروف و مهمترین اقسام آن، اختصاص یافته است.

کتاب، «قواعد الصرف»، توسط دکتر مهدی ناصری (دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم) و  دکتر رسول دهقان ضاد (دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم) در ( 136 صفحه، سال 1402) در موسسه آموزش عالی پویش (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) تهیه و تنظیم و در انتشارات گفتاورد به چاپ رسیده است.

درخواست بررسی آثار اساتید فرهیخته در انتشارات دانشگاهی موسسه آموزش عالی پویش (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، قابلیت ارائه و پیگیری دارد؛ بدین صورت که با کلیک روی ایمیل ذیل یا کپی آن، اثر مورد نظر خود را، ارسال کنید.

ایمیل جهت ارسال و پیگیری آثار:

conf@ierf.ir

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.