برگزاری کارگاه علمی نکات نحوی | مرفوعات

برگزاری کارگاه علمی نکات نحوی | مرفوعات

کارگاه علمی نکات نحوی مرفوعات توسط معاونت پژوهشی دانشکده اصول الدین قم برگزار می گردد.
مدرس: جناب اقای دکتر مهدی شهیدی (هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی)
مکان: سالن ایت الله معرفت دانشکده اصول الدین

زمان برگزاری: اردیبهشت ماه
اعطای گواهی معتبر از طرف معاونت پژوهشی دانشکده
هزینه: پنجاه هزار تومان
شرکت حضوری در کارگاه الزامی نیست وفایل تدریس در سایت دانشکده بارگذاری خواهد شد.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.