همایش پژوهشهای شعر معاصر عربی

همایش پژوهشهای شعر معاصر عربی

گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در نظر دارد با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، نخستین همایش ملی پژوهش های شعر معاصر عربی را در آبان ماه سال 1397 برگزار کند. کمال امتنان خواهد بود استادان فرهیخته و دانشجویان ارجمند با ارسال مقالات علمی و ارزشمند خود ما را در برگزاری این همایش یاری کنند.

سایت همایش: http://amp2018.azaruniv.ac.ir

مهلت ارسال مقالات: 31 شهریور 1397

محورهای همایش

 1. تحلیل ساختاری و محتوایی شعر معاصر عربی
 • بررسی ویژگی های دستوری و زبانی شعر معاصر عربی.
 • بررسی ویژگی های بلاغی و زبانی شعر معاصر عربی.
 • گونه شناسی و ریخت شناسی.
 • تحلیل گفتمان در شعر معاصر عربی.
 • نقد آثار شاعران معاصر عربی بر پایه مکاتب نقدی.
 • داستان ها و نمایشنامه های منظوم عربی خ:معرفی شاعران نوظهور معاصر عربی.
 • تصوف و عرفان در شعر معاصر عربی.
 • تأثیر و بازتاب بیداری اسلامی در شعر معاصر عربی.
 • تأثیر و بازتاب زبان عامیانه در شعر معاصر عربی
 1. مطالعات تطبیقی و بین رشته ای
 • بازتاب اندیشه های غربی در شعر معاصر.
 • تأثیر و تأثر زبانی و ادبی در شعر معاصر فارسی و عربی
 1. و سایر موضوعات مرتبط

 

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.