بسته های تشویقی نشریه آموزش زبان

بسته های تشویقی نشریه آموزش زبان

نظر به استقبال اساتید و پژوهشگران داخلی و بین المللی از نشریه آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی ( Journal of Language Teaching, Literature & Linguistics) و به جهت ارتقای سطح علمی نشریه، مشاهده پذیری و رفرنس دهی به مقالات، در زمینه های زیر آماده همکاری با پژوهشگران ارجمند و ارائه بسته های تشویقی ذیل هستیم:

-ارسال مقاله و پرداخت حق تالیف:

نظر به بین المللی شدن مجله، و ضرورت انتشار روز افزون مقالات کاربردی، به عناوین مقالاتی که مرتبط با محورهای مجله باشد بعد از انتشار، حق تالیف پرداخت می شود. بدین صورت که از تاریخ 1 تیرماه 1400 لغایت 28 اسفندماه 1400 ، به سه مقاله ای که بیشترین امتیاز را در داوری ها کسب کند، چهار میلیون ریال، حق تالیف پرداخت می شود. لازم به ذکر است زبان ارسال مقاله به دفتر نشریه، به عربی یا فارسی یا انگلیسی می باشد.

-ارجاع به مجله و پرداخت تشویقی:

از آنرو که ارجاعات صحیح به مقالات نشریه آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی ( Journal of Language Teaching, Literature & Linguistics) ، سبب مشاهده پذیری بیشتر مقالات نشریه در مجامع علمی می شود به مقالاتی که در نشریات داخلی یا بین المللی منتشر شده و در آن به نشریه آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی ( Journal of Language Teaching, Literature & Linguistics) رفرنس داده شود، تشویقی به مبلغ دو میلیون ریال بابت انتشار هر مقاله، پرداخت می شود. از آنرو که همه مجلات پژوهشی یا مجلات با نمایه های بین المللی قابلیت مشاهده رفرنسها را ندارند بایستی قبل از ارجاع به مقالات نشریه آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی ( Journal of Language Teaching, Literature & Linguistics) ، این اطلاعات را به ایمیل نشریه ارسال کنید و پس از تایید دفتر نشریه، نسبت به رفرنس دهی اقدام کنید: (عنوان مقاله خود، به مقاله ای که ارجاع صورت می گیرد-سایت مجله ای که مقاله در آن منتشر می شود) بدیهی است که پس از انتشار مقاله در سایت مجله، تشویقی پرداخت می شود. محدودیتی در پرداخت تعداد پژوهشگران وجود ندارد از اینرو به یکایک پژوهشگران به هر تعداد مقاله، این تشویقی تعلق می گیرد.

– داوری مقالات و صدور گواهی داوری:

اساتید و دانشجویان دکتری که تمایل به داوری مقاله داشته، اطلاعات زیر را به ایمیل مجله ارسال کرده تا پس از بررسی در لیست داوران نشریه آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی ( Journal of Language Teaching, Literature & Linguistics) قرار گیرند. گواهی داوری جهت رزومه و همکاری با دفتر مجله، به داوران تقدیم می شود

 

اطلاعات مورد نیاز :

سامانه نشریه: jltll.ierf.ir

 

ایمیل نشریه: journal@ierf.ir

 

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.