زبان‌شناسی رایانشی – Computational linguistics

زبان‌شناسی رایانشی – Computational linguistics

زبان‌شناسی رایانشی یا رایانه‌ای (Computational linguistics) حوزه‌ای میان‌رشته‌ای است که می‌کوشد با بهره‌گیری از روش‌های آماری و قاعده‌بنیاد (rule-based)، به مدل‌سازی زبان طبیعی بپردازد. زبان‌شناسی رایانشی عبارتند از ماشینی کردن مهارت‌های عمومی و تخصصی زبان. مهارت‌های عمومی زبان شامل مواردی چون تولید و درک گفتار است که نیازی به آموزش رسمی ندارند و مهارت‌های تخصصی […]

ادامه مطلب