نخستین کنجکاوی خرد | معرفی کتاب

نخستین کنجکاوی خرد | معرفی کتاب

«نخستین کنجکاوی خرد» برگردان، نقد و تحلیل کتاب «مغامرة العقل الأولی» نوشته ی فراس سوّاح، اندیشه‏مند و فیلسوف معاصر سوری است‏ که برای نخستین بار در زبان فارسی با رویکردی کاملا تخصصی و عمیق و با زبانی ارجمند و فاخر به بررسی و تحلیل اسطوره در سرزمین‏های میانرودان و شامات پرداخته است؛ این کتاب دربردارنده‏ی […]

ادامه مطلب