ترفند حذف فايلهای غير قابل حذف!

ترفند حذف فايلهای غير قابل حذف!

اين اتفاق حتماً تابحال براي شما پيش آمده است.قصد داريد فايل و يا پوشه اي را حذف کنيد ولي با خطاي زير مواجه ميشويد : !! Cannot remove folder temp It is being used by another person or program و یا می خواهید فایل را تغییر نام بدهید (مانند شکل بالا)، و سپس حذف کنید […]

ادامه مطلب