همایش بازخوانی تمدن اسلامی و جهان شهر معنوی

همایش بازخوانی تمدن اسلامی و جهان شهر معنوی

با تصویب و بررسی اعضای کمیته علمی همایش، محورهای فراخوان مقالات همایش بین‌المللی “بازخوانی تمدن اسلامی و جهان‌شهر معنوی(با تأکید بر شهر مقدس مشهد)” نهایی شد. برگزار كنندگان: جامعه المصطفی(ص) العالمیه مهلت ارسال چكيده مقالات: 30 مرداد 1396 مهلت ارسال متن كامل مقالات: 15 مهر 1396 تاريخ برگزاري همايش: 9 آذر 1396 سايت همايش: hamayesh.miu.ac.ir/islamic […]

ادامه مطلب