نگارش علمی چکیده – Abstract

نگارش علمی چکیده – Abstract

در سلسله مباحث کاربردی نگارش صحیح مقاله علمی، در این بخش، مواردی را جهت نحوه نگارش علمی چکیده – Abstract مقاله، و بخش های ضروری آن، توسط اساتید همکار بنیان پویا پژوه اندیشه اشاره خواهد شد. چکیده خلاصه‌ای از نکات برجسته تحقیق است. طول چکیده و نوع آن بستگی به محلی دارد که شما می‌خواهید […]

ادامه مطلب