رونمایی از مجموعه مقالات همایش قرآن باوری

رونمایی از مجموعه مقالات همایش قرآن باوری

باورمندی به آموزه های انسان ساز کلام الله مجید آنگاه که برآمده از تفکر و تحقیق و تدقیق باشد و در تلفیق با دانش روز، به مثابه نسخه شفابخش آلام فکری و روحی و پاسخ هزاران سؤال بی جواب و سردرگمی و ابهامات انسان معاصر به کار گرفته شود، خدمتی ارزشمند به نوع بشر و […]

ادامه مطلب