الأغراض الشعرية عند الأطباء الشعراء | تقديم الكتاب

الأغراض الشعرية عند الأطباء الشعراء | تقديم الكتاب

هذا الکتاب یُعنی بدراسة في الأغراض الشعریة القدیمة و المحدثة عند الأطباء الّذین نظموا الشعر متأثرین بمهنتهم في نظم قصائدهم و مقطوعاتهم الشعریة. جُمِعَت علی تفرّقها و شتاتها، فأضافت للشعر کالعصور المتقدمة وثیقةً ضمّت من المعلومات الخاصّة و العامة، مادّة غزیرة ساهمت إلی حدٍّ مرموق في إثراء أوراق دیوان الشعر، إذ سُمیِّ بحقّ «دیوان العرب». […]

ادامه مطلب
تراجم الشعراء الأطباء من العصر العباسي | تقديم الكتاب

تراجم الشعراء الأطباء من العصر العباسي | تقديم الكتاب

هذا الکتاب یقدّم للقارئ الکریم تراجم شیّقة للأطباء البذین زاولوا صناعة الشعر العربي. فقد أبدع هؤلاء الشعراء في قصائدهم و منظوماتهم فجاؤا بالعذب الفرات. و من هنا سمیّناهم بالأطباء الشعراء، فحدا بنا الرأي نحو إتحاف القارئ و الراغب في هذا الأمر، ببحث یضمّ بین دفّتیه تراجم لهؤلاء الأطباء الشعراء. اعتمدنا في کتابة التراجم علی أمهات […]

ادامه مطلب
دراسة بنیویة في القصة القرآنیة | تقديم الكتاب

دراسة بنیویة في القصة القرآنیة | تقديم الكتاب

أقدّم إلی القاريء الکریم هذا البحث القرآني الّذي طالما وظّفه مبدأُ الوحي أعلی و أسمی القیم البنّاءة توصلاً لهدایة البشر إلی ما ینبغي في حیاته الاجتماعیة و الروحیّة. ففي القصة و ما تنطوی علیه من قدرات، أقوی و أنفذ آلیات التأثیر في قارئها و مخاطبها؛ تتسلل في أعماق کیانه و مشاعره، و تأخذ بمجامع قلبه […]

ادامه مطلب
از زبان‌ شناسی به ادبیات – جلد دوم: شعر | معرفی کتاب

از زبان‌ شناسی به ادبیات – جلد دوم: شعر | معرفی کتاب

کتاب حاضر، راهی است از زبان‌شناسی به ادبیات که دربارة زبان‌شناسی و ادبیات با رویکردی به شعر نوشته شده است. دکتر صفوی این کتاب را در یک پیش‌گفتار، ن‍ُه فصل، کتابنامه، فهرست منابع و نمایه به پایان برده است. فصل اول، مروری است برملاحظات نظری، از قبیل ساختگرایی، نشانة زبان، روابط همنشینی و. . . […]

ادامه مطلب
از زبان‏ شناسى به ادبیات – جلد اول: نظم | معرفی کتاب

از زبان‏ شناسى به ادبیات – جلد اول: نظم | معرفی کتاب

کتاب حاضر، پژوهشی است در حوزه زبان‌شناسی به ادبیات که آن را دکتر کورش صفوی نگاشته است. در دوازده فصل و یک مقدمه علمی از چگونگی شکل‌گیری زبان‌شناسی در ایران. کتاب حاضر، پایان سخن، فهرست اعلام و منابع و مآخذ در 315 صفحه تنظیم شده است. تاریخ نشر: مهر 1395 تعداد صفحات: 350 قطع: رقعی […]

ادامه مطلب
پژواک اندیشه‌های بشری | معرفی کتاب

پژواک اندیشه‌های بشری | معرفی کتاب

پژواک اندیشه های بشری؛ رویکردی نوین به واژه شناسی و برابریابی عنوان کتابی است از سرکار خانم دکتر کلثوم صدیقی هیئت علمی محترم دانشگاه فردوسی مشهد، که با رویکردی نوین به واژه‌شناسی و برابریابی واژه‌شناسی نظری و کاربردی را در زبان عربی و فارسی در دو نگاره مورد بررسی قرار داده است. نگاره نخست با […]

ادامه مطلب
المحادثة باللهجة العراقية | معرفی کتاب

المحادثة باللهجة العراقية | معرفی کتاب

درسنامه آموزشی لهجه عراقی، به خاطر مکالمه محور بودن(و با ترجمه فارسی)، طرح مکالمات کاربردی و مفید، تکرار و متنوع بودن جملات، شرح واژگان، اشاره کردن به قواعد مورد نیاز، اعراب‌گذاری دقیق از تالیفات دیگر متمایز شده است.

ادامه مطلب
آشنایی زدایی و فرآیند پویایی زبان | معرفی کتاب

آشنایی زدایی و فرآیند پویایی زبان | معرفی کتاب

کتاب آشنایی زدایی و فرآیند پویایی زبان: دکتر سید محمد رضی مصطفوی نیا، سعداله همایونی، احمد محمدی نژاد پاشاکی؛ انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه دانشکده اصول الدین(قیمت پشت جلد: 12 هزار تومان) شامل مباحث جدید زبان شناسی که بصورت تطبیقی به زبان عربی و فارسی پرداخته است. پژوهشگرانی که مایل هستند پایان نامه یا مقالات پژوهشی […]

ادامه مطلب