محمد رضا موحدی | معرفی استاد

محمد رضا موحدی | معرفی استاد

دکتر محمد رضا موحدی (Dr. Mohammad Reza Movahedi) دانشیار و عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم می باشد. خلاصه بیوگرافی علمی در ذیل تقدیم می شود: ایشان از سال 1360 تحصیلات حوزوی خود را در حوزه علمیه قم آغاز کرد و همزمان از سال 1365 نیز دانشجوی رشته زبان و ادبیات […]

ادامه مطلب
سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی | معرفی استاد

سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی | معرفی استاد

دکتر سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی (Dr. Seyyed Esmaeil Husseini Ajdad niaki) دانشیار و عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیلان می باشد. خلاصه بیوگرافی علمی در ذیل تقدیم می شود: ایشان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را در دانشگاه فردوسی مشهد، و دوره دکتری را در دانشگاه تهران با موفقیت سپری […]

ادامه مطلب