المحادثة باللهجة العراقية | معرفی کتاب

المحادثة باللهجة العراقية | معرفی کتاب

درسنامه آموزشی لهجه عراقی، به خاطر مکالمه محور بودن(و با ترجمه فارسی)، طرح مکالمات کاربردی و مفید، تکرار و متنوع بودن جملات، شرح واژگان، اشاره کردن به قواعد مورد نیاز، اعراب‌گذاری دقیق از تالیفات دیگر متمایز شده است.

ادامه مطلب