انتخاب عنوان مقاله | مشخصات نویسندگان

انتخاب عنوان مقاله | مشخصات نویسندگان

با شروع دریافت آثار پژوهشگران دانشگاهی و حوزوی به دبیرخانه همایش ملی نهج البلاغه و زبان شناسی و مجله آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی، به دلیل آنکه بسیاری از آثار ارسالی با اشکالات علمی مواجه است؛ این ضرورت احساس می شود که در بستر این همایش، به صورت کاربردی سلسله آموزش هایی را مبنی […]

ادامه مطلب