مقالات برگزیده همایش ادب مقاومت | پایداری جلد2

مقالات برگزیده همایش ادب مقاومت | پایداری جلد2

مجموعه مقالات برگزیده برای چاپ و ارائه همایش ملی ادب مقاومت و هنر (رده بندی: مولفه‌های پایداری) به کوشش دکتر سید محمد رضی مصطفوی نیا و نظارت علمی: دکتر احمد محمدی نژاد پاشاکی (قم- تابستان 1394) به همت کمیته علمی بنیان پویا پژوه اندیشه و دانشگاه آزاد اسلامی قم در 2 جلد، (در مجموع 1423 […]

ادامه مطلب