فراخوان طرح پژوهشی برون دانشگاهی

فراخوان طرح پژوهشی برون دانشگاهی

طرح های پژوهشی برون دانشگاهی به گروهی از طرحهای پژوهشی اطلاق می گردد كه توسط اعضای هیات علمی دانشگاه ها در همکاری با موسسات علمی برون دانشگاهی، ارائه و اجرا می شود. اجرای این طرح ها بر اساس ضوابط موجود و در قالب مشخص با در نظر گرفتن اولویت های پژوهشی انجام می پذیرد . […]

ادامه مطلب
اولویت طرح های پژوهشی موسسه

اولویت طرح های پژوهشی موسسه

موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه به منظور ارج نهادن به پژوهشهای جدید و کاربردی، طرح های پژوهشی می پذیرد. طرحهایی که در حيطه اولویت های پژوهشي موسسه باشد در اولویت داوری قرار می گیرد   اولویت ها پژوهشی موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه : 1-زبان شناسی و ادبیات تحلیلِ معنی‌شناسی متون ادبی و واکاوی این […]

ادامه مطلب