شیوه رفرنس دهی – APA

شیوه رفرنس دهی – APA

نگارش هر اثر علمی مستلزم مطالعه و بررسی آثار مرتبط است و ارجاع به منابع اصیل، در اعتبار بخشی اثر پژوهشی بسیار موثر است. ضروری است كه استناد ها به شيوه ای استاندارد، مرتب گردند. روش APA  یک روش استاندارد برای نوشتن فهرست منابع و یا ارجاعات درون متنی است. روش APA توسط انجمن روانشناسی […]

ادامه مطلب