گردشگری سلامت و ظرفیت های ایران؛ تندرستی و رفاه

گردشگری سلامت و ظرفیت های ایران؛ تندرستی و رفاه

به طور کلی گردشگر سلامت کسی است که برای استفاده ازخدمات پزشکی و درمانی  و یا استفاده از منابع درمانی طبیعی و سکوت و آرامش به کشور دیگری سفر می کند. در واقع گردشگری سلامت یا توریسم سلامت -Health Tourism- به طور کل به هر سفری که باعث بهبود سلامت فرد و یا افراد خانواده […]

ادامه مطلب