ترفندهای کاربردی پاورقی در word

ترفندهای کاربردی پاورقی در word

کلیدترکیبی پاورقی‌زدن در هر ورژنی از ورد می‌توانید از کلیدهای ترکیبی Ctrl+Alt+F برای ایجاد پاورقی استفاده کنید. در صورتی که حرف ماقبل پاورقی انگلیسی باشد، شماره پاورقی درج‌شده در متن، انگلیسی و در غیر این صورت فارسی درج می‌شود. اگر بلافاصله پس از یک کلمه انگلیسی می‌خواهید پاورقی فارسی ایجاد کنید، ابتدا یک کاراکتر فارسی […]

ادامه مطلب