بازیابی اطلاعات در خود ویندوز

بازیابی اطلاعات در خود ویندوز

فایلهای ضروری و مهم در برخی اوقات به علت اشتباه، ویروسی شدن و.. حذف میشوند و ما برای بازیابی آنها از نرم افزارهای Recovery استفاده میکنیم. در ادامه روشی برای دسترسی به نسخه های های قبلی یک فایل یا پوشه معرفی میکنیم. فعال کردن قابلیت Previous Version در ابتدا شما برای بازیابی نسخه های قبلی […]

ادامه مطلب