محمد رضا موحدی | معرفی استاد

محمد رضا موحدی | معرفی استاد

دکتر محمد رضا موحدی (Dr. Mohammad Reza Movahedi) دانشیار و عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم می باشد. خلاصه بیوگرافی علمی در ذیل تقدیم می شود: ایشان از سال 1360 تحصیلات حوزوی خود را در حوزه علمیه قم آغاز کرد و همزمان از سال 1365 نیز دانشجوی رشته زبان و ادبیات […]

ادامه مطلب