سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی | معرفی استاد

سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی | معرفی استاد

دکتر سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی (Dr. Seyyed Esmaeil Husseini Ajdad niaki) دانشیار و عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیلان می باشد. خلاصه بیوگرافی علمی در ذیل تقدیم می شود: ایشان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را در دانشگاه فردوسی مشهد، و دوره دکتری را در دانشگاه تهران با موفقیت سپری […]

ادامه مطلب