آشنایی زدایی و فرآیند پویایی زبان | معرفی کتاب

آشنایی زدایی و فرآیند پویایی زبان | معرفی کتاب

کتاب آشنایی زدایی و فرآیند پویایی زبان: دکتر سید محمد رضی مصطفوی نیا، سعداله همایونی، احمد محمدی نژاد پاشاکی؛ انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه دانشکده اصول الدین(قیمت پشت جلد: 12 هزار تومان) شامل مباحث جدید زبان شناسی که بصورت تطبیقی به زبان عربی و فارسی پرداخته است. پژوهشگرانی که مایل هستند پایان نامه یا مقالات پژوهشی […]

ادامه مطلب