دریافت پیشینه پژوهش

دریافت پیشینه پژوهش

اطلاع از پیشینه پژوهش، قبل از شروع به کار (مقاله یا پایان نامه یا کتاب خود)، و همچنین آشنایی با منابع موجود مرتبط با پژوهش خود، در حین انجام کار، همواره دغدغه ای است که ذهن دانشجویان، اساتید را مشغول کرده و سبب کندی در امر پژوهش می شود. علارغم اینکه ما در این پایگاه، […]

ادامه مطلب
صفحه آرایی l طراحی جلد

صفحه آرایی l طراحی جلد

دغدغه همیشگی پژوهشگران در صفحه آرایی پایان نامه، کتاب، مقاله و… ما را بر آن داشته که در این مطلب، خدمتی پرکاربرد را ارائه دهیم. این دغدغه زمانی بیشتر می شود که وقت کافی برای انجام آن را نداریم و یا زمان کافی نداریم که آموزش صفحه آرایی را ببینیم و اگر آموزش هم ببینیم ممکن […]

ادامه مطلب
ترجمه علمی | Apa

ترجمه علمی | Apa

دغدغه همیشگی پژوهشگران در ترجمه از فارسی به عربی یا ترجمه از فارسی به انگلیسی یا تطبیق منابع با شیوه نامه، ما را بر آن داشته که در این مطلب، خدمتی پرکاربرد را ارائه دهیم. این دغدغه زمانی بیشتر می شود که وقت کافی برای انجام آن را نداریم و یا زمان کافی نداریم که آموزش […]

ادامه مطلب