ترفند داشتن تعداد سطرهای یکسان در تمام صفحات ورد

ترفند داشتن تعداد سطرهای یکسان در تمام صفحات ورد

اگر از شما خواسته شود که تنظیمات یک فایل ورد را به گونه‌ای اعمال کنید که در تمام صفحات آن تعداد سطرهای یکسانی وجود داشته باشد چکار می‌کنید؟ شاید فکر کنید فقط کافی است فاصله بین سطرها را بصورت یکسان تنظیم کرد. اما اشتباه فکر می‌کنید! تعداد سطرهای درون یک صفحه ورد تابع عوامل زیادی است […]

ادامه مطلب