جایگزینی و تغییر همزمان واژگان و فونت‌ها در یک ورد

جایگزینی و تغییر همزمان واژگان و فونت‌ها در یک ورد

در نرم افزار ورد این امکان وجود دارد تا واژه خاصی را در پایان نامه یا کتاب جایگزین کرد و همزمان فونت را تغییر داد، با ما، همراه شوید برای اینکار می‌تونید از ابزار قدرتمند Find and Replace استفاده کنید با این فرمان می‌تونید یک نوع فونت را در کل فایل با فونتی دیگر، حتی […]

ادامه مطلب
جایگزینی فاصله و خط تیره با نیم‌فاصله در ورد

جایگزینی فاصله و خط تیره با نیم‌فاصله در ورد

با مفهوم نیم‌فاصله و خط تیره اختیاری (Optional Hyphen) در مطلب قبل آشنا شدیم؛ که گاهی از اوقات برای نوشتن فعل‌هایی نظیر «می‌رویم» برای جلوگیری از اتصال «می» و «رویم» بایستی بجای استفاده از فاصله معمولی از نیم‌فاصله استفاده کرد که در گذشته بعد از فاصله افتادن بین «می» و «رویم» و رفتن جزء دوم […]

ادامه مطلب