کنفرانس باستان­ شناسی و تاریخ هنر ایران

کنفرانس باستان­ شناسی و تاریخ هنر ایران

دبیرخانه دائمی «کنفرانس ملی دوسالانه باستان­ شناسی و تاریخ هنر ایران» با اخذ مجوز از شورای پژوهشی دانشگاه مازندران در خردادماه 1397 خورشیدی تأسیس شد و با استقرار در دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران رسماً آغاز به ­کار کرد. نظر به قرابت موضوعی باستان­ شناسی و تاریخ هنر، عنوان کنفرانس با همفکری انجمن­ های علمی و صاحب­نظران رشته­ های مربوط، «کنفرانس ملی دوسالانه باستان­ شناسی و تاریخ هنر ایران» انتخاب شد. رویکرد دبیرخانه، برگزاری منظم کنفرانس به‌صورت دوسالانه است.

برگزار کننده: دانشگاه مازندران

نمایه سایت در ISC :

http://conf.isc.gov.ir/aah98

تاریخ های مهم:

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 25 آبانماه ۱۳۹۷

آخرین‌مهلت ارسال اصل مقالات: 30 آذرماه ۱۳۹7

برگزاری کنفرانس: 11 و 12 اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.