کنترل نهایی آثار توسط نویسنده مسئول

کنترل نهایی آثار توسط نویسنده مسئول

ضمن تبریک مجدد پذیرش اثر شما در همایش قرآن و ترجمه، به استحضار می رساند که صفحه آرایی 7 جلد مجموعه مقالات همایش به پایان رسید. در ادامه جهت تعامل هر چه بهتر با پژوهشگران و کاهش خطاهای انسانی در ارائه بسته نهایی همایش، توجه شما را به نکات ضروری ذیل جلب می کنیم:

۱- با توجه به زمان محدود، در صفحه آرایی و ویراستاری مجموعه آثار، نهایت تلاش شده که خطاهای انسانی، به حداقل برسد ولیکن عدم رعایت شیوه نامه نگارش در تعدادی زیادی از آثار دریافتی پژوهشگران، انرژی بسیاری از دبیرخانه همایش گرفته شد؛ از اینرو از تمامی پژوهشگران در خواست می شود تا پایان 25 مرداد ماه 1400، قبول زحمت کرده و نکات زیر را در اثر یا آثار خود مجدد چک کنند تا در صورت وجود اشکال، قبل از ارسال به فیپا، آن را تصحیح کنیم (بدیهی است بعد از اخذ فیپا و رایت مجموعه آثار در CD  همایش یا چاپ آن، امکان تغییر وجود ندارد):

الف.مطابقت عناوین مقالات و نوع پذیرش

ب. مطابقت نام نویسندگان و مقاطع تحصیلی و ایمیل آنها در متن مجموعه آثار یا سایت همایش

ج. نگارش صحیح ویرگول، دو نقطه، تای گرد و … در متن مجموعه آثار مطابق با این لینک

د: دقت شود در اثر شما، فاصله یا اینتر اضافه، یا صفحه خالی و… نباشد

ه: سرصفحه ها، شماره صفحه و صفحه ی زمینه (بَگ گِراند)  یا هر گونه اشکالی در ظاهر متن اثر، به دقت بررسی شود

۲- بعد از 25 مرداد ماه 1400، و بعد از اتمام فرصت بازبینی، فایلها جهت فهرست نویسی فیپا، به کتابخانه ملی ارسال می شود. بعد از دریافت اطلاعات نهایی از فیپا، و جایگذاری آنها در فایل مجموعه آثار، تلاش می شود تا در فرصت تعیین شده فایل نهایی به شرکت کنندگان ارائه شود. به دلیل مکاتبه با فیپا و احتمال شلوغی درخواستهای رسیده از سراسر کشور جهت فهرست نویسی و همچنین تعطیلات کرونا در تهران، تاخیر چند روزه محتمل است از اینرو پیشاپیش عذرخواهی ما را پذیرا باشید.

در پایان ضمن آرزوی سلامتی برای شما پژوهشگر ارجمند، خاطر نشان می شود که اشکالات موجود در مقاله خود را با ذکر کد پذیرش، جلد، عنوان مقاله و نام مولفان به ایمیل همایش ارسال کنید. (راهنما: لینک دانلود هر جلد، بعد از عناوین مقالات، قرار دارد)

 

تاریخ فعال بودن لینک دانلود تا 27 مرداد ماه 1400

 

 

مجموعه مقالات برگزیـده اولین همـایش ملـی  قرآن و ترجمه جلد اول

کد پذیـــرشعـــنــــوان مـــقـــالـــــــهنویسنده/ نویسندگان
Ac, CQT, 110.21معنای عبارت قرآنی “بالغیب” با توجه به بافت و بررسی فراوانی آن در سایر آیات قرآنجواد اصغری، سید مصطفی رجا
Ac, CQT, 110.22معنی کلمه «الأمر» فی الآیه الشریفه «وءاتیناهم بیّنات من الأمر»جواد اصغری
Ac, CQT, 110.23خوانشی نو از مغفرت ذنب در سوره فتح، بر اساس حدیث تحمیل ذنوب شیعه.مریم حکمت نیا
Ac, CQT, 110.24سبک شناسی سوره یاسین..ریحانه حمزه
Ac, CQT, 110.25اهمیت رویکرد میان‌رشته‌ای در تحلیل جنبه‌های   بلاغی و ادبی قرآن کریم..محمد امین رودینی ، جواد سعدون زاده ، سهاد جادری
Ac, CQT, 110.26نقد و بررسی ترجمه قرآنِ سیدعلی موسوی گرمارودی…پیمان صالحی
Ac, CQT, 110.27تنوع معنایی و گستردگی لفظی در ترجمه (عربی به فارسی) با زبانشناسی زایا گشتاری…علی صیادانی، حسین وظیفه شناس، یزدان حیدرپور مرند
Ac, CQT, 110.28بررسی انگاره‌های فرهنگی در آیات قرآنی..عدنان طهماسبی، مهدی پور آذر
Ac, CQT, 110.29تأمّلی پیرامون دلالت معنایی«يَمْشُونَ في‏ مَساكنِهم» در قرآن..عدنان طهماسبی، مهدی پور آذر
Ac, CQT, 110.30واکاوی بازنمایی زیست بوم عربی در تشبیهات قرآنی..عدنان طهماسبی، سعدالله همایونی
Ac, CQT, 110.31ارزیابی ترجمههای واژگان حوزهی معنایی خلقت جنین در قرآن کریم..علی عزیزنیا، جواد اصغری
Ac, CQT, 110.32راهبرد رهبری در طرح اقتصاد مقاومتی و بررسی و تحلیل آن از منظر قرآن کریم..سید محمد رضی مصطفوی نیا، نورالدین پروین، حسن محبی
Ac, CQT, 110.33الصورة البيانيه القرآنيه وإشكاليه التاريخانيه.محمد حسن معصومی، سید اکبر غضنفری
Ac, CQT, 110.34بررسی تأثیر جنسیّت در ترجمه آیه ۳۴ سوره نساء؛ با تأکید بر ترجمه خانم صفّارزاده.محمدجواد نجفی ، صدیقه گل پور
Ac, CQT, 110.35سبک شناسی اقتباسهای قرآنی اشعار فدوی طوقان..سعدالله همایونی ، منصوره تفرشی
Ac, CQT, 110.36زیباشناسی اسلوب تمنی در آیات قرآن کریم..سعدالله همایونی، منصوره تفرشی
Ac, CQT, 110.37شناخت شبکه معنایی حرف «باء» با رویکرد معنی شناسی شناختی و تاثیر آن در ترجمه.محمدرضا یوسفی

دانلود جلد اول

 

مجموعه مقالات برگزیـده اولین همـایش ملـی  قرآن و ترجمه جلد دوم

کد پذیـــرشعـــنــــوان مـــقـــالـــــــهنویسنده/ نویسندگان
Ac, CQT, 110.143نقد و بررسی کیفیت ترجمه مفعول مطلق در ترجمه های قرآن کریم با محوریت پنج ترجمه فارسی قرآن کریمعلی اسدی اصل، سید ابوالقاسم موسوی
Ac, CQT, 110.144فاعليه البنيه للنصّ القرآني وطبقاتها المعنويه في ترجمته (سوره الفاطر نموذجا)سیامک اصغرپور، عاطفه اصغری
Ac, CQT, 110.145مقایسه ترجمه الهی قمشه ای و مکارم شیرازی؛ مطالعه موردی: ترجمه سوره القيامةرضا افخمی عقدا، فاطمه جمشیدی
Ac, CQT, 110.146شگردهای مؤلفه عقلایی سازی در ترجمه قرآن کریمفرشته افضلی
Ac, CQT, 110.147ارزیابی کیفیت ترجمه قرآن کریم براساس راهبرد «جبران» وینی و داربلنه موردپژوهی ترجمۀ مکارم شیرازی، الهی قمشه ای و صادقی تهرانی از سورۀ یوسفمائده اکبرکرکاسی، جواد اصغری
Ac, CQT, 110.148نقد و بررسی ترجمه اسمهای نکره در قرآن کریم؛ مطالعه موردی در ترجمه های آیتی، الهی قمشه ای و مشکینیاحمد امیدوار
Ac, CQT, 110.149بررسی مقایسه ای 9 ترجمه انگلیسی از سوره مبارکه النصرمصطفی امیری، علیرضا عطاردی، جواد باقری

 

Ac, CQT, 110.150تحلیل نشانه شناختی ترجمه در قرآن کریم؛ مطالعه موردی تصویر الوهیت خداوندحمید ایمانی، محمدرضا اسلامی
Ac, CQT, 110.151نقدی بر ترجمه‌‌های مهدی الهی قمشه ای و بهاء الدین خرمشاهی در رابطه با آیات 53 تا 65 سوره إسراءجمشید باقرزاده
Ac, CQT, 110.152فرایند انتقال معنا در ترجمه محمد مهدی فولادوند با رویکرد معناشناسی واژه «ظاهر» و مشتقات آن در قرآن کریمجمشید باقرزاده

دانلود جلد دوم

 

مجموعه مقالات برگزیـده اولین همـایش ملـی  قرآن و ترجمه جلد سوم

کد پذیـــرشعـــنــــوان مـــقـــالـــــــهنویسنده/ نویسندگان
Ac, CQT, 110.153بررسی روش آقای محمد مهدی فولادوند در ترجمه تشبیه‌‌های سوره بقرهامین بخت دار
Ac, CQT, 110.154تحلیل بلاغی سوره شمس و نبأامین بخت دار
Ac, CQT, 110.155بررسی تطبیقی ترجمه‌‌های آیات 9-21 سوره إسراء؛ مطالعه موردی دو ترجمه ابوالقاسم امامی و مکارم شیرازیلیلا جمشیدی، مصیب محمودیان بارزی
Ac, CQT, 110.156بررسی ترجمه سوره بقره با تکیه بر نظریه گرایش‌های ریخت‌شکنانه آنتوان برمن؛ مطالعه موردی: ترجمه استاد حسین انصاریانفاطمه جمشیدی
Ac, CQT, 110.157ارزیابی برگردان انواع فاء در سوره احقاف در ترجمه آقای مشکینیاشرف جنّتی (جنّاتی)
Ac, CQT, 110.158بینامتنی مضمونی قرآن در نهج البلاغهزهرا حسن زاده
Ac, CQT, 110.159بازتاب قصه های قرآن در ادبیات فارسی با تکیه بر یوسف و زلیخای جامیتوران رزمجو، محمدرضا بیگی
Ac, CQT, 110.140آسیب شناسی ترجمه افعال متضمن نحوی در ترجمه های معروف قرآن کریم؛ مطالعه موردی 10 آیه در ترجمه انصاریان، الهی قمشه­ای، خرمشاهی، فولادوند، مکارمابراهیم خلیفه شوشتری، اعظم صادقی
Ac, CQT, 110.160بررسی ترجمه پذیری و ترجمه ناپذیری قرآن کریماسحق رحماني، فاطمه محسنی
Ac, CQT, 110.161English translation of Surah Al-Kawthar based on new hermeneuticsHamid Rostamzadeh Veijouyeh, Veijouyeh Bahloul Salmani

دانلود جلد سوم

 

مجموعه مقالات برگزیـده اولین همـایش ملـی  قرآن و ترجمه جلد چهارم

کد پذیـــرشعـــنــــوان مـــقـــالـــــــهنویسنده/ نویسندگان
Ac, CQT, 110.162بررسی نحوه معادل گذاری واژگان در ترجمه قرآن ملکی و نقد آنحبیبه سیف االهی بخشایش
Ac, CQT, 110.163بررسی و نقد ترجمه و تفسیر منظوم قرآن کریم اثر صفی‌علیشاهطیبه سیفی، عباس مؤمنی
Ac, CQT, 110.164بینامتنی واژه صبر در بیانات مقام معظم رهبری با قرآن کریم
محمد مهدی شاهمرادی فریدونی،سیده صدیقه یوسفی
Ac, CQT, 110.165رد پای ترجمه‌ی کهن قرآن کریم در کتاب «روان جاوید در تفسیر قرآن مجید»محمد شکری
Ac, CQT, 110.166درآمدی بر ترجمه ماشینی قرآن؛ طرح پیشنهادی برای حل مسائل معنای واژگان قرآنی با بهره مندی از قرینه سیاقزینب شمس، سپیده چهره
Ac, CQT, 110.167آسیب شناسی جریان اتکاء به ذهن در فرآیند ترجمه قرآن کریمرقیه صادقی نیری، محمدحسین نقی زاده
Ac, CQT, 110.168بررسی آسیب‌‌های ترجمه افعال؛ مورد پژوهانه آیات 1 تا 65 سوره بقره در ترجمه‌ مکارم شیرازی، آیتی، انصاریان، مشکینی و رضایی اصفهانیمحمدحسن صانعی پور، فاطمه ترابی، خدیجه زینی وندنژاد
Ac, CQT, 110.169شبکه معنایی ترجمه قرآن کریم و چالش‌‌های آن در سطح صرفی و نحویمحمد حسن صانعی پور، فهیمه غلامی نژاد
Ac, CQT, 110.170دشواری انتقال مفاهیم در ترجمه قرآن و راهکار مقابله با آنسعید صفدری، سعیده منصوری
Ac, CQT, 110.171بررسی اجمالی ترجمه قرآن در تفسیر کوثرنادعلی عاشوری تَلوکی

دانلود جلد چهارم

 

مجموعه مقالات برگزیـده اولین همـایش ملـی  قرآن و ترجمه جلد پنجم

کد پذیـــرشعـــنــــوان مـــقـــالـــــــهنویسنده/ نویسندگان
Ac, CQT, 110.172ترجمه القرآن بين الإستحاله والإمكانمحمدرضا عزيزي بور، ماجد اميري
Ac, CQT, 110.173بررسی تطبیقی شباهت‌‌های قرآن کریم و انجیل از منظر معنا و مفهوممحمدرضا عزيزي پور، محدثه بیات
Ac, CQT, 110.174بررسی صورتگرايانه سوره انشقاقمحسن غلامحسین کهوری، علی نوبهار
Ac, CQT, 110.175معناشناسی واژگان محوری در توصیف جایگاه بهشتیان؛ نمونه موردی سوره واقعهمحسن غلامحسین کهوری، بهنام فارسی، علی نوبهار
Ac, CQT, 110.176مطالعه تطبیقی اسلوبهای بیانی قرآن کریم با تمرکز بر ترجمه های گرمارودی و سراجعبدالله غلامی، جمال فرزند وحی، یاسر صفری سه چقایی
Ac, CQT, 110.177بررسی تطبیقی آیات کلامی قرآن کریم از ترجمه های محمد یزدی و شاه ولی الله دهلوی؛ با تکیه بر صفات خبریعبدالله غلامی، جمال فرزند وحی،  یاسر صفری سه چقایی

 

Ac, CQT, 110.206نقش آراء تفسیری در ترجمه قرآن محمد یزدی؛

با تکیه بر آیات فقهی

عبدالله غلامی، جمال فرزند وحی،  یاسر صفری سه چقایی
Ac, CQT, 110.178واكاوي تاكيد بلاغي در دعاي (1 و 2) صحيفه سجاديه با تکیه بر جزء (3) قرآن كريمكتايون فلاحي، زهرا مهاجرنوعي

 

Ac, CQT, 110.179بازخوانی ترجمه‌‌های قرآن کریم بر اساس مدل گارسس؛ مطالعه موردی: سوره‌‌های الطور، الحاقه و البلد درترجمه‌‌های بهاءالدین خرمشاهی و طاهره صفارزادهعلی قهرمانی، رعنا فرهادی

 

Ac, CQT, 110.180مختصات ساختاری ـ ادبی اسم تفضیل در قرآن؛ مطالعه موردی در سوره توبهحسن کاظمی سهلوانی
Ac, CQT, 110.181نقد و بررسی ترجمه زین العابدین رهنما از قرآن کریمملیحه کلاته، مهدی ناصری
Ac, CQT, 110.182بررسي ترجمه مکارم شیرازی بر اساس نظريه آنتوان برمن؛ مطالعه موردی سوره کهف (آیات 1-59)فاطمه گوشه نشین، فریده اخوان پلنگ سرائی

دانلود جلد پنجم

 

مجموعه مقالات برگزیـده اولین همـایش ملـی  قرآن و ترجمه جلد ششم

کد پذیـــرشعـــنــــوان مـــقـــالـــــــهنویسنده/ نویسندگان
Ac, CQT, 110.183بررسی ترجمه سوره واقعه بر اساس دیدگاه آیت الله مکارم شیرازیاحمد لامعی گیو، سمیّه اقبالی نسب
Ac, CQT, 110.184آسیبشناسی ترجمه سوره مزمّل با نگاهی به ترجمه الهی قمشه ایاحمد لامعی گیو، سمیّه اقبالی نسب
Ac, CQT, 110.185بررسی تطبیقی ترجمه های یزدی، مکارم شیرازی و مشکینی از قرآن کریم؛ با تکیه بر روایات تفسیریوحید مبارک، یاسر صفری سه چقایی
Ac, CQT, 110.186مشخصه‌های ادبیات «انقلابی» و گونه‌مندی آن در مسیر تعالی، با رویکرد قرآنیفرهاد محمدی نژاد، احمد محمدی نژادپاشاکی
Ac, CQT, 110.187تنوع معنایی ریشه« غنی» از دیدگاه مفسران و مترجمان و ارزیابی آن با منابع لغویخدیجه مسرور، محمود کریمی بناد کوکی

 

Ac, CQT, 110.204تأثیر مذاهب فقهی در توجیهات نحویان؛ مطالعه موردی آراء ابن جنی، ابن حزم، زمخشری، ابن مضاء، ابوحیان و ابن هشام

 

مریم ملکشاهی نژاد، زهرا حقیقی، صادق هاشمی امجد
Ac, CQT, 110.141برده ملا فاضل السکراني الشعبيه بمضامین قرآنیهحسین مقدم، غلامرضا بلوري، عزیز مقدم
Ac, CQT, 110.189دراسه  لغويّه أسلوبيه مقارنه للمعوذتينرياض منشد نزال، سید محمد رضی مصطفوي نیا
Ac, CQT, 110.190جلوه‌های بینامتنیت قرآنی در رمان «أدرکها النسیان» اثر سناء الشعلان بر اساس نظریه ژرار ژنتسمانه موسی پور

 

Ac, CQT, 110.191بررسی و تحلیل دلایل موافقان و مخالفان ترجمه‌پذیری قرآنحسین مهتدی، حسین فقیه، السید حسن الموسوی
Ac, CQT, 110.192بررسی معنای مصاحبت حرف «باء» در پنج جزء اول قرآن؛ مطالعه موردی ترجمه‌های تحت‌اللفظی و جمله به‌جمله و تفسیری از آقایان معزی و آیتی و مشکینیحسین مهتدی
Ac, CQT, 110.193تدبّری معمارانه بر ترجمه آیاتی از قرآن کریماکرم السادات میرممتاز، سیّد محمد مهدی میرممتاز، فاطمه قلی پور

دانلود جلد ششم

 

مجموعه مقالات برگزیـده اولین همـایش ملـی  قرآن و ترجمه جلد هفتم

کد پذیـــرشعـــنــــوان مـــقـــالـــــــهنویسنده/ نویسندگان
Ac, CQT, 110.194ترجمه مسعود انصاری خوشابر از قرآن کریم، ترجمه ای وفادارمهدی ناصری، مهدی بابائی
Ac, CQT, 110.195نقد ترجمه‌ ضمیر شأن در چهار آیه از قرآن کریمزهره ناعمی، عباسعلی شکری
Ac, CQT, 110.196تفاوت‌های معنایی تفکر، سمع و تعقل در قرآن کریم و کیفیت انعکاس آن در ترجمه‌های قرآنابراهیم نامداری، فهیمه توبره‌ریزی
Ac, CQT, 110.197ترجمه‌ای واحد از قرآن منسوب به چند نفر؛ مقایسه‌ ترجمه‌های شعرانی، مصباح‌زاده و صفی علیشاهعلی نظری، محمد شکری
Ac, CQT, 110.198نقد ترجمه محمد کاظم معزی از سوره روم بر اساس نظریه گرایشهای ریخت شکنانه آنتوان برمن؛ مطالعه موردی گرایش تضعیف کیفیمعصومه نعمتی قزوینی

 

Ac, CQT, 110.199نقش آراء تفسیری و ادبی در ترجمه های معزّی، مصباح زاده، طاهری و صلواتی از قرآن کریم؛ با تکیه بر قواعد صرفی و نحویالیاس نورائی، یاسر صفری سه چقایی
Ac, CQT, 110.200بررسی تطبیقی ادبی ترجمه‌‌های مهدی الهی قمشه ای و بهاءالدین خرمشاهی؛ مطالعه موردی آیات 9-26 سوره کهفتینا نیکنام
Ac, CQT, 110.201آرایه تکرار در آیات جزء سی قرآن کریم و رویکرد ترجمه آنزهرا ولیان متین

 

Ac, CQT, 110.202مطالعه تطبیقی الگوی گارسس و برمن و ارائه الگوی تلفیقی در نقد ترجمه قرآن مورد مطالعه ترجمه صفویانسیه سادات‌‌ هاشمی
Ac, CQT, 110.203تعدیل معنایی و ساختاری در ترجمه قرآن بر اساس مدل نایدا و تیبر؛ با نگاهی به دو ترجمه انگلیسی از سوره جمعهآمنه یاری، سارا زندیان

دانلود جلد هفتم

 

 

دیدگاه(2)

 1. خدیجه مسرور
  مرداد 15, 1400 \ب.ظ\31 1:51 ب.ظ

  سلام و عرض ادب
  ببخشید خودمان اشکالو در فایل ورد برطرف و ارسال کنیم
  یا فقط موارد اشکالو ذکر کنیم؟ و شما برای رفع اشکال زحمت می کشید؟

  • روابط عمومی
   مرداد 15, 1400 \ب.ظ\31 4:06 ب.ظ

   با سلام. متناسب با دستور عمل، ضمن ارسال مشخصات مقاله، موارد اشکال ذکر شود تا در دبیرخانه بررسی شود

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.