کارگاه مهارت های چکیده نویسی | رهگیری گواهی

کارگاه مهارت های چکیده نویسی | رهگیری گواهی

گواهی شرکت کنندگان در اولین کارگاه علمی- تخصصی که با حضور قریب 30 طلبه از مدرسه علمیه فاطمیه و با موضوع «کارگاه آموزش مهارت های چکیده نویسی علمی؛ و ارزیابی 16 چکیده از مجلات علمی پژوهشی و همایشهای ملی کشور» به مدت چهار ساعت در تالار حوزه علمیه فاطمیه (س) صومعه سرا، برگزار شد، در ذیل ارائه می شود.

اسامی ارائه شده در این کارگاه و گواهی های صادر شده، تنها با مشخصات زیر معتبر بوده و از طریق شماره ثبت قید شده در گوشه سمت چپ گواهی، و انطباق آن با مشخصات حاضر، قابل رهگیری و راستی آزمایی است.

شماره ثبتنام و نام خانوادگیکد ملیدانلود گواهی
113/ک-1/98فرزانه خدادوست فهم پسند2660239861نمایش فایل
114/ک-1/98زهراخوش پسند پشتيري2670090745نمایش فایل
115/ک-1/98زهرا رضايي0022497791نمایش فایل
116/ک-1/98سامره عاشوري چيراني2669320015نمایش فایل
117/ک-1/98شيواداداشي6300070751نمایش فایل
118/ک-1/98فاطمه شادكام5160065075نمایش فایل
119/ک-1/98مژگان قرباني زيگساري2679920228نمایش فایل
120/ک-1/98زهراهاتف وحيد2594432598نمایش فایل
121/ک-1/98فاطمه غلاملو2581109531نمایش فایل
122/ک-1/98محدثه مصلحي2670212352نمایش فایل
123/ک-1/98الهام پوربرار2670159941نمایش فایل
124/ک-1/98مريم اكبري ملاسرائي2660082669نمایش فایل
125/ک-1/98فاطمه آلياني2660180008نمایش فایل
126/ک-1/98مريم قديم پرست بيرياي اباتري2670173535نمایش فایل
127/ک-1/98سيده طاهره جعفري اسطلخي2679882301نمایش فایل
128/ک-1/98زهرا غلاملو4271322032نمایش فایل
129/ک-1/98رقيه غلامي سياه پيراني2660240639نمایش فایل
130/ک-1/98فاطمه محسني ماسوله2660229856نمایش فایل
131/ک-1/98فاطمه ذوغالي ويشه گاهي2670373046نمایش فایل
132/ک-1/98مريم اصغري چيراني2581020970نمایش فایل
133/ک-1/98فاطمه اصغري2670235158نمایش فایل
134/ک-1/98صديقه باقري لاكسار2679798562نمایش فایل
135/ک-1/98كبري ناصري تمرين259433059نمایش فایل
136/ک-1/98فاطمه واحدپرست0080106862نمایش فایل
137/ک-1/98مريم مهديخاني0383947871نمایش فایل
138/ک-1/98صدیقه آزادی3256931154نمایش فایل
139/ک-1/98زیبا امیری2372591894نمایش فایل
140/ک-1/98عطيه صوتي2596092050نمایش فایل
141/ک-1/98مهسا کیانی تمرین2670182380نمایش فایل

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.