چهارمین کنگره علوم انسانی اسلامی

چهارمین کنگره علوم انسانی اسلامی

محورهای کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

 محورهای میان‌رشته‌ای:

فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی
مدیریت تحول علوم انسانی
تمدن نوین اسلامی
آموزش و پرورش و تحول بنیادین در علوم انسانی

محورهای رشته‌ای:
اقتصاد اسلامی
تعلیم و تربیت اسلامی
جامعه‌شناسی و ارتباطات اسلامی
روانشناسی اسلامی
علوم سیاسی اسلامی
فقه و حقوق اسلامی
مدیریت اسلامی
هنر و معماری اسلامی

سایت همایش: http://icih.ir

مهلت ارسال مقاله: اصل مقاله: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.