پژوهشهای کاربردی در زبان شناسی رایانشی

پژوهشهای کاربردی در زبان شناسی رایانشی

زبان شناسی رایانشی حوزه ای میان رشته ای است که در سال های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. زبان شناسان، متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم رایانه، هوش مصنوعی، ریاضی، منطق، مردم شناسان و عصب شناسان از جمله متخصصانی هستند که به این رشته علاقه و توجه نشان داده اند. این رشته به بررسی و تولید الگوریتم ها و نرم افزارهای بررسی هوشمند داده های زبانی می پردازد.
با توجه به گسترش روز افزون رایانه و علوم رایانه ای بررسی و پردازش و جایگاه بی نظیر آن در گسترش علوم، لازم است زبان فارسی نیز در این زمینه همگام با دیگر زبان های زنده ی دنیا نقش و جایگاه خود را حفظ و تقویت نماید. بدین منظور گروه زبان شناسی رایانشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فن آوری بر مبنای رسالتی که در زمینه ی علمی سازی زبان فارسی بر عهده دارد، در نظر دارد نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در زبان شناسی رایانشی (با محوریت خط و زبان فارسی) را با هدف آشنایی پژوهشگران، استادان و دانشجویان با جدیدترین پژوهش های صورت گرفته در زمینه ی، زبان شناسی رایانشی به ویژه در ارتباط با خط و زبان فارسی برگزار نماید. این کنفرانس می تواند فرصتی ارزشمند برای ایجاد تعاملات علمی و هم افزایی تجربیات متخصصان این رشته با یک دیگر را فراهم سازد. بدین وسیله از کلیه ی پژوهشگران ارجمند دعوت می شود تا آخرین یافته های علمی خود را در قالب مقاله برای دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

تاريخ برگزاري: 9 و 10 اسفند 1396

آخرين مهلت ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 96

وب سايت همايش:   www.lingconf2018.ir

 

محورهای همایش

نظریه ها و قالب های زبانشناسی رایانشی
بازنمود دانش زبانی
روش های آماری در زبانشناسی رایانشی
پردازش زبان طبیعی
پردازش متن
منابعی برای پژوهش های زبانشناسی رایانشی
وب معنایی
واژه سازی رایانشی
نحو رایانشی
زبانشناسی پیکره ای
تحلیل گرهای زبانی
تولید دستور
معناشناسی رایانشی
نشانه شناسی رایانشی
آواشناسی و واج شناسی رایانشی
ابهام زدایی
مرجع یابی در متن
تشخیص پیوندهای متنی
تولید متن
واسط های زبان طبیعی

 

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.