واژه‌نامه زبان شناسی نوین | معرفی کتاب

واژه‌نامه زبان شناسی نوین | معرفی کتاب

نقد جدید عربی همگام با پژوهش­ها و مطالعات زبانی نوین در برابر اصطلاح بیگانه ساختارگرایی (Structuralisme) معادل های اصطلاحی  فراوانی ارائه داده است، این اصطلاحات شامل” البِنيوية، البُنيوية، البنيانية، البنائية، البنَوية، البنيوانية، البنييّة، الهيكلية، الهيكلانية،  الوظيفية  و المنهج الشكلي ” می باشد. چنانچه بخواهیم اصطلاحات کاربردی دیگری را که از این کلمات ریشه گرفته اند به این لیست اضافه کنیم تعداد آنها به چهارده مورد افزایش خواهد یافت. حجم زیاد این اصطلاحات در واقع نشان دهنده برداشت هاي متفاوت ناقدان و زبان شناسان عربی از مفاهیم جدید نقد غربی است، برداشت های شخصی پراکنده ای که خالی از هرگونه وحدت و هم بافتی هستند، این برداشت های متفاوت بیشتر ناشی از عواملی چون” عدم آگاهی از فعالیت های علمی یکدیگر، تعصبات شخصی و مجموعه های زبانی متفاوت است. در این مورد مشاهده میکنیم که تونسی ها به (هيكلية)، مصری ها به (بنائیة)، و لبنانی ها به (بنیانیة)، و الجزایری ها به اصطلاح (بِنویة) گرایش دارند. عبدالملک مرتاض و صلاح فضل از جمله  نویسندگانی می باشند که از این قاعده مستثنی هستند، زیرا  دکتر مرتاض بعد از تأکید فراوان  بر استفاده از اصطلاح (بنیویة) در ادامه آثار نقدی خود به دلیل کمال آگاهی و شناخت زبانی کافی به انتخاب اصطلاح (بِنویة) روی آورد. دکتر صلاح فضل نیز پس از اینکه بر کاربرد اصطلاح (بنائیة) اصرار زیادی داشت در آخرین کتاب های خویش به کاربرد اصطلاحاتی چون (بنیویة) و (منهج البنیوی) پرداخت.

به همین دلیل نیز در تهیه و گردآوری این واژه نامه (با عنوان: واژه نامه زبان شناسی نوین) سعی شده تا حد امکان از معجم های زبان شناسی اي استفاده شود که تدوین آنها بصورت گروهی انجام شده است، چرا که معجم نویسان عرب زبان به دلیل ریزه کاری های علم زبان شناسی و برداشت های متفاوت ناقدان کمتر به کارهای فردی در زمینه معجم نویسی اقدام می کنند.

کتاب واژه نامه زبان شناسی نوین (عربی –  فارسی –  انگلیسی) تالیف دکتر حمید صباحی گراغانی (استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان) و دکتر رسول بازیار (دانش آموخته دوره دکتری دانشگاه تهران) به همت دانشکده اصول الدین قم و موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه، بررسی (در 215 صفحه، سال 1399) به چاپ رسیده است.

درخواست بررسی آثار اساتید فرهیخته، و همچنین معرفی کتاب های پژوهشگران، تنها به صورت الکترونیکی، قابلیت ارائه و پیگیری دارد؛ بدین صورت که با کلیک روی ایمیل ذیل یا کپی آن، اثر مورد نظر خود را، ایمیل کنند.

ایمیل جهت ارسال و پیگیری آثار:

conf@ierf.ir

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.