همایش پژوهشهای زبان و ادبیات ایران

همایش پژوهشهای زبان و ادبیات ایران

برگزاری این همایش فرصتی است تا شاهد دستاوردهای پژوهشی، نگاه کارشناسی شما عزیزان صاحب نظر در خصوص مسائل مربوطه باشیم، امید است این رویداد علمی ضمن تقویت ارتباط میان عالمان برجسته و فضلای حوزه و دانشگاه ، امکان تبادل آخرین دستاوردهای مرتبط با محورهای همایش را فراهم ساخته و بتوان گامی موثر در این عرصه برداشت. این همایش با همکاری دانشگاه بیرجند و دانشگاه الزهرا، پیام نور و.. و همچنین با نمایه در سایت isc برگزار می گردد

مهلت ارسال مقاله:  25 مهر 97
مهلت واریز هزینه:  5 آبان 97  
برگزاری همایش:   23 آبان 97

سایت همایش: http://mtconf.ir/fa

محورهای کنفرانس

پژوهش های نوین در زبان و ادبیات فارسی

ادبیات کودک ونوجوان

ادبیات انقلاب اسلامی و پایداری

انواع ادبیات (حماسی ،غنایی، عرفانی) و…

ویرایش و نگارش در زبان وادبیات فارسی

ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، ادبیات روایی

* زبان شناسی با رویکرد فرهنگ مشارکتی

زبان شناسی همگانی ، دستور زبان ، تاریخ زبان و گویشهای رایج زبان فارسی

*پژوهش های نوین در زبان و ادبیات جهان (عربی،انگلیسی،فرانسه،روسی و آلمانی)

و…

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.