نظریه موقعیت متنی در اثبات اعجاز قرآن | معرفی کتاب

نظریه موقعیت متنی در اثبات اعجاز قرآن | معرفی کتاب

کرسی‌ مسندی علمی، متشکل از صاحبنظران و متخصصان طراز اول یک حوزه تخصصی است که با تایید شورای علمی ‌هیات حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی فعالیت می‌کنند. اجلاسیه کرسی‌ها، مجامعی آکادمیک به شمار می‌روند که یک محقق می‌تواند از طریق آنها به صورت مستقیم، و یا از طرف دانشگاه و موسسه تحقیقی مربوطه، نتیجه تلاش علمی ‌خود را ارائه دهد و از نقدها و داوری‌های متخصصان عالی و نیز سایر مزایای درنظر گرفته شده بهره برد. برگزاری اجلاسیه کرسی‌ها، راهکاری مناسب در جهت ارزیابی تلاش‌های علمی ‌و تشخیص ارزش و اعتبار حاصل از این تحقیقات بوده و صرفاً به ارائه نظریه محدود نمی‌شود، بلکه عرضه انواع مختلف نوآوری و سطوح آن، نقد و مناظره علمی ‌را مورد توجه قرار می‌دهد. در همین راستا پژوهش حاضر، تلاش دارد تا در زمینه اثبات اعجاز قرآن با رویکرد معانی و بیان، نظریه ی جدیدی ارایه کند. بعد از  تایید اولیه موضوع با عنوان «نظریه موقعیت متنی ثبوت جملات اسمیه و حدوث جملات فعلیه در اثبات اعجاز قرآن» در مؤسسه امام خمینی (ره) توسط دبیرخانه کرسی‌های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی و رفع اشکالات داوران محترم، موضوع با موافقت و تأیید شورا به صورت «پیش­اجلاسیه» در دانشگاه گیلان برگزار شد. شایان ذکر است که تمامی ‌داوران و ناقدان این پیش اجلاسیه توسط دبیرخانه کرسی‌های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین گردید. در جلسه پیش­اجلاسیه نیز مباحث متعددی درباره­ی این نظریه از سوی داوران و ناقدان محترم مطرح گردید. اشکالات مطرح شده توسط ناقدان و داوران نیز از سوی اینجانب پاسخ داده شد که سؤالات و جواب برای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردید که این موارد در فصلی جداگانه و در بخش سوم آورده شده است.

این کتاب، با عنوان «نظریه موقعیت متنی در اثبات اعجاز قرآن»، توسط دکتر سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی (دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیلان) و  ویراستاری دکتر سیده اکرم رخشنده نیا در ( 171 صفحه، سال 1400) به چاپ رسیده است.

درخواست بررسی آثار اساتید فرهیخته در انتشارات گفتاورد، و همچنین معرفی کتاب های پژوهشگران، تنها به صورت الکترونیکی، قابلیت ارائه و پیگیری دارد؛ بدین صورت که با کلیک روی ایمیل ذیل یا کپی آن، اثر مورد نظر خود را، ارسال کنید.

ایمیل جهت ارسال و پیگیری آثار:

conf@ierf.ir

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.