نخستین کنجکاوی خرد | معرفی کتاب

نخستین کنجکاوی خرد | معرفی کتاب

«نخستین کنجکاوی خرد» برگردان، نقد و تحلیل کتاب «مغامرة العقل الأولی» نوشته ی فراس سوّاح، اندیشه‏مند و فیلسوف معاصر سوری است‏ که برای نخستین بار در زبان فارسی با رویکردی کاملا تخصصی و عمیق و با زبانی ارجمند و فاخر به بررسی و تحلیل اسطوره در سرزمین‏های میانرودان و شامات پرداخته است؛ این کتاب دربردارنده‏ی موضوعاتی است مانند: آفرینش، طوفان، اژدها، بهشت گمشده، هابیل و قابیل، دوزخ، نگاره‏ی خدای مرده، نگاره‏ی خدای رهایی‏بخش و نام‏ها‏ی ایزدان؛ مترجمان از آن رو به برگردان این نگاشته به زبان فارسی دست یازیدند که نخست، مصدری باشد برای «اسطوره‏شناسی» در رشته‏‏های زبان و ادبیات و در رویکردی کلی نگاره‏ای بنیادین باشد برای آشنایی‏ پژوهشگران و مشتاقان این گستره تا با زادگاه، خاستگاه و بنیاد اساطیر و گونه‏شناسی آن و به‏ویژه با اساطیر سومری، بابلی، آشوری، سامی، آرامی، کنعانی و عبرانی -که به واسطه‏ی دریانوردان و ملّاحان فینیقی، بنیاد و بن‏مایه‏ی بسیاری از اسطوره‏های باختر و به‏ویژه یونان و روم بوده‏اند- آشنا شوند از آن‏رو که شالوده و بنیاد دریافت درست و درک عمیق و ژرف دروسی مانند ادبیات پیش‏اسلامی، ادبیات معاصر و مکاتب نقدی، شناخت درست اسطوره‏ و گونه‏های آن در زادگاهشان است و نیک ‏روشن است که میانرودان با گونه‏گونی و تنوّع نژادی و قومی گسترده از سومری تا بابلی، آشوری، آرامی، سریانی و نسطوری، صابئی، ایزدی، کنعانی، فینیقی و عبرانی، نخستین زادگاه و خاستگاه شهرآیین و تمدّن بر پهنه‏ی گیتی بوده است.

کتاب حاضر، با عنوان «نخستین کنجکاوی خرد»، توسط دکتر بهار صدیقی (استادیار  گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد) و دکتر احمد رضا حیدریان شهری (دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد) در ( 418 صفحه، سال 1400) ترجمه و به چاپ رسیده است.

درخواست بررسی آثار اساتید فرهیخته، و همچنین معرفی کتاب های پژوهشگران، تنها به صورت الکترونیکی، قابلیت ارائه و پیگیری دارد؛ بدین صورت که با کلیک روی ایمیل ذیل یا کپی آن، اثر مورد نظر خود را، ایمیل کنند.

ایمیل جهت ارسال و پیگیری آثار:

conf@ierf.ir

جهت تهیه کتاب به لینک زیر مراجعه شود:

خرید کتاب

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.