همایش ملی ادب مقاومت و هنر | پذیرش

همایش ملی ادب مقاومت و هنر | پذیرش

همایش ملی ادب مقاومت و هنر که نتیجه همت کمیته علمی موسسه «بنیان پویا پژوه اندیشه» و همکاری دانشگاه ها بوده در پنج قالب پژوهشی تخصصی تنظیم شده است: مطالعات تطبیقی، نمادپردازی، زبانشناسی- موسیقی مقامت- زن و مقاومت، مولفه های پایداری و مطالعات داستانی. از بین این آثار، 11 اثر برگزیده در روز همایش ارائه و تعداد 92 اثر برگزیده دیگر نیز برای ارائه در کمیسیون تخصصی آماده شد که در ذیل به معرفی آنها خواهیم پرداخت.

عنوان اثرمولف/مولفینسطح پذیرش
چکیدهمقاله
کارکرد بینامتنیت در رمان فلسطینی (بررسی موردی رمان­های سحر خلیفه)علی­باقر طاهری­نیا

استاد گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران و دانشگاه بوعلی همدان

**
روح­اله مهدیان طرقبه

استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه لرستان

جلوه های ادبیات پایداری و مقاومت در اشعار دکتر انواردکتر ابراهیم فلاح استاد یار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری**
جلوه هاي ادبيات پايداري و مقاومت در اشعار قيصر امين پوردکتر ابراهیم فلاح استاد یار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری* 
كبري آل رضا ميري

دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي

تلخندی بر چهره جنگ پژوهشي پيرامون طنز در شعر دفاع مقدس

 

شراره کامرانی(دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، شاعر، مترجم و منتقد ادبی )**
حمیدرضا شکارسری (کارشناس زمین شناسی ،شاعر ومنتقد ادبی)
الشعر السياسي الساخر المقاوم عند أحمد مطرالدکتور نعيم عموري ، أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية و آدابها بجامعة«شهيد چمران أهواز

 

**
نداي بيداري ملت در اشعار ابراهيم طوقان و اديب الممالك فراهاني

 

دكتر علي قهرماني

هیئت علمی دانشگاه مدنی آذربایجان

**
سعيد احمدي قره قشلاقي

دانشجوی ارشد دانشگاه مدنی آذربایجان

سیمای فدائیان حریم قدس در اشعار نزار قبانیدکتر مهین حاجی زاده

دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

**
نسرین چالاک

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی

آوارگی، مولفه هویت­بخش ادبیات پایداری افغانستانمحمد رضا یوسفی

دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه قم

**
محمد فولادی

استادیار ادبیات فارسی دانشگاه قم

تجليات المقاومة الوطنية في شعر فاروق جويدةسعيد زرمحمدي

ماجستير في فرع اللغة العربية وآدابها

**
آيت الله زرمحمدي

أستاذ مساعد في جامعة زنجان

زن و مقاومت در شعر عربی و فارسی معاصردکتر غلامرضا کریمی فرد

دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز

**
عفیفه موحدیان عطار

دانشجو دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز، مدرس دانشگاه سوسنگرد

بررسی زیبایی شناختی عنصر مکان در رمان شرق المتوسطاختر ذوالفقاري

دانشجوي مقطع دكتري زبان و ادبيات عرب، دانشگاه بوعلي سيناي همدان

**
درآمدی بر ادبیات پایداری در کشور های اسلامیعلی مرتضائی

دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم

 

* 
بن­مایه­های مقاومت در داستان حضرت یوسف (ع)روح اله نصیری

استادیار گروه معارف قرآن واهل البیت (علیهم السلام)، دانشکده­ی اهل البیت ع، دانشگاه اصفهان(نویسنده مسئول)

**
تقي اجيه

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی؛ دانشگاه اصفهان

نادر عیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته  زبان و ادبیات فارسی ؛ دانشگاه اصفهان

برجسته سازی در اشعار دفاع مقدس سلمان هراتیسمیه خورشیدی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه قم

**
ادبیات مقاومت در قرآن کریمسهام ذاکر سواعدی

دانشجوی کارشناسی ارشد    رشته زبان و ادبیات عرب     دانشگاه شهید چمران اهواز

* 
بارقه‌های ادب پایداری در شعر امل دنقلعلی نجفی ایوکی

استاد یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

* 
شهرام امیری

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

جواد جرنگیان

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

«انعکاس شهید و شهادت در آینه سروده‌های فدوی طوقانجواد جرنگیان-دانشجوی کارشناسی ارشدزبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان* 
سید علی رضا تقوی

دانشجوی کارشناسی ارشدزبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

مریم اختیاری- کارشناسی ارشدزبان و ادبیات عربی دانشگاه بابلسر
جلوه‌های ادب پایداری درشعرمحمدالفیتوریعلی نجفی ایوکی

استاد یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

* 
جواد جرنگیان

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

شهرام امیری

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

کارکرد جریان سیال ذهن در ادبیات مقاومت فلسطین، مطالعه موردی: داستان کوتاه “إلی أن نعود” اثر غسان کنفانیفرهنگ مفاخری

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی تهران

**
زهره ناعمی
بهمن جهانگیری
ترانه‌های کودکانه در شعر معاصر فلسطین (نمونه مورد پژوهانه، اشعار ابوسلمي)

 

دکتر عزت ملاابراهیمی، دانشیار دانشگاه تهران**
عباس رحمتی (کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی
موتیف الإستشهاد عند سمیح القاسمکبری روشنفکر

أستاذ مساعد في فرع اللغة العربیة وآدابها بجامعة تربیة مدرس في طهران

**
خلیل پروینی

أستاذ مساعد في فرع اللغة العربیة وآدابها بجامعة تربیة مدرس في طهران

حامد پورحشمتي

طالب الماجستیر في فرع الأدب العربيّ بجامعة تربیة، کاتب مسؤول

 

سیمیائیة المقاومة عند الشاعرین سمیح القاسم وفرخي یزدي، دراسة مقارنةکبری روشنفکر

أستاذ مساعد في فرع اللغة العربیة وآدابها بجامعة تربیة مدرس في طهران

**
خلیل پروینی

أستاذ مساعد في فرع اللغة العربیة وآدابها بجامعة تربیة مدرس في طهران

حامد پورحشمتي

طالب الماجستیر في فرع الأدب العربيّ بجامعة تربیة، کاتب مسؤول

بررسی مضامین مشترک شعر پایداری ایرانِ عصر مشروطه، نهضت مصر، و عراقِ دوران استعمارمنصوره زرکوب

. دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه اصفهان

**
سمیه نصرتی

کارشناس ارشد مترجمی عربی دانشگاه اصفهان

نقش محوری زنان در مقاومت و مبارزه با استعمار و اشغالگری در رمان اصل و فصل سحر خليفهزهره رنجبرپور

کارشناسی ارشد ادبیات عرب دانشگاه یزد

**
علی بیانلو

استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه یزد

بررسی بارقه­های ادبیات پایدای در اشعار عبدالوهاب البیاتیمالک عبدی

استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

**
یوسف طاهری

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

بررسی بارقه­های ادبیات پایداری در اشعار جواد جمیل * 
یوسف طاهری

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

راز ماندگاری اشعار پایداری ابو القاسم شابیحسین مهتدی

استاديارگروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه خليج فارس – بوشهر

**
سبک­ شناسی سروده «جواز السفرِ» محمود درویشعلی نجفی ایوکی

عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان

**
نسرین جعفری

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

بررسی و تحلیل چهره کودک در آثار « محمود درویش» و« رفیق صابر » [با تکیه بر قصیده «محمد» و«پرسیاره بئ وه­لا­مه­کان بو باوکم» پرسش­های بی پاسخ برای پدرم]

 

دکتر رقیه صادقی نیری

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

**
عبدالله بیگی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر مهین حاجی زاده

دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.

ندای مقاومت و بیداری ملی در اشعار مصطفی غلایینیدکتر فاروق نعمتی

(استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نور)

**
ادبیات پایداری در شعر ایلیا ابوماضیمحمد حسین صوت داوودی

کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم

* 
الادب المقاوم في حلته الغاضبة في شعر نزار قبانياحمد نهيرات

استاذ مساعد في جامعة كردستان

* 
دلالات الرموز في ديوان “مرايا الياسمين” للشاعر صالح محمود هوارياحمد نهيرات

استاذ مساعد في جامعة كردستان

* 
تحلیل عنصر الشخصیة فی روایة دم لفطیر صهیون لنجیب الکیلانیاحمد نهيرات

استاذ مساعد في جامعة كردستان

**
جایگاه نمادین كاركرد رنگ­ در ادبیات مقاومت «نمونه مورد پژوهانه: أمل دُنقُل»سميه كوناني، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، مدرس دانشگاه پیام نور شهرستان کوهدشت**
شعر پایداری در کشورهای عربی (بررسی موردی شعر فلسطین، بحرین، یمن)دکتر نرگس انصاری استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین**
توظیف شخصیّة صلاح الدّین الأیوبي کرمز في شعر المقاومة الفلسطینيّةدکتر بهمن هادیلو

الأستاذ المساعد في اللغة العربيّة وآدابها بجامعة العلوم  و معارف القرآن الکریم

**
ابراهيم ناطق

طالب الدكتوراه في اللغة العربيّة وآدابها بجامعة الإمام خميني (ره) الدوليّة

وطن خواهی در اشعار شاعر مقاومت “راشد حسین”دکتر مهین حاجی زاده

دانشیار دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

**
مهناز خازیر

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ادبیات مقاومت در شعر اندلس (مطالعه ی موردی: اشعار أبوالقاسم خلف بن فرج الإلبیری معروف به السُّمیسر )مولود خوانچه زرد

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

**
دکتر رقیه صادقی نیری
دکتر مهین حاجی زاده

دانشیار دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

بازتاب  نمادین رنگ در شعر دوبیتی­های انقلاب اسلامیدکترعاطي عبیات-مدرس دانشگاه فرهنگیان**
حاتم سعیدی مهر کارشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی
غازی القصيبي شاعراً مقاوماًالدکتور نعيم عموري، أستاذ مساعد في جامعة شهيد چمران أهواز* 
بررسی مفاهیم و موضوعات مشترک در شعر پایداری محمود درویش و قیصر امین پورعبدالاحد غیبی/ دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان* 
پرویز احمدزاده هوچ

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

لیلا جباری

کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات عربی

جهاد و مقاومت در شعر عبدالرحیم محمود شاعر شهید فلسطینعبدالاحد غیبی

دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

**
علی حیدری کهلی                                                             کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
درآمدی بر موسیقی شعر راشد حسیندکتر عزت ملاابراهیمی، دانشیار دانشگاه تهران**
دکتر امیر گوهر رستمی (دانش آموخته دانشگاه آزاد)
سوگ نامه‌های شعر ابوسلميدکتر عزت ملاابراهیمی، دانشیار دانشگاه تهران**
محمد جواد حسن‌پور، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
اعظم خاقانی، کارشناس ارشد دانشگاه تهران
اندیشه‌های سوسیالیستی در شعر مقاومت فلسطينمحمد جواد حسن‌پور، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران**
دکتر عزت ملاابراهیمی، دانشیار دانشگاه تهران
بررسی مضامین پایداری در شعر محمود درویش و خلیل الله خلیلیجواد غلامعلی زاده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

**
سید جعفر میرزاده راوری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل

جلوه های ادبیات پایداری در اشعار قیصرامین پور و نزار قبانیرحمت اله ابراهیمی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسلامی واحدبابل

**
دکتر ابراهیم فلاح

استادیار گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسلامی واحدساری

معصومه اسماعیلی-کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی،  دانشگاه پیام نور واحد آمل
نمود­­های ادب پایداری در اشعار یوسف الخالحسن گودرزي لمراسكي

استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه مازندران

**
سیده ربابه کاظم زاده

كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه مازندران

موسیقی مقاومت و نقش آن در دفاع مقدسخداداد رضایی  . دانشگاه خلیج فارس و مربی علمی کاربردی فرهنگ و هنر بوشهر* 
بررسی جلو ه های  ادب پایداری  در شعر سیف فرغانیمریم کیانی پور

دانشجوی  دکترای زبان و ادبیات فارسی علوم و تحقیقات خراسان رضوی

 

**
بررسی درونمایه­های ادبیات پایداری فلسطین «با تکیه بر اشعار زینب حبش و فدوی طوقان»یوسف طاهری

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

**
بررسی مؤلفه­های پایداری در مجموعه­ی داستانی “عناقید العطش” اثر علی حجازیمحمود حیدری

استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه یاسوج

**
ام البنی خرمیان/ کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج
درون­مایه­های تعهّد در شعر سلمان هراتی (مطالعه موردی: از آسمان سبز و دری به خانه­ی خورشید)محمود حیدری

استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه یاسوج

**
ام البنی خرمیان

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج

الوطن في روايات أحلام مستغانمي..”ذاکرة الجسدنموذجاًزهراناظمي

دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عرب، دانشگاه يزد

**
تحلیل تطبیقی درونمایه­ی مقاومت در اشعار نزار قبانی و جواد جمیلمالک عبدی- استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام**
یوسف طاهری

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

جلوه­های هنری نمادپردازی رنگ­ها در ادبیات پایداری محمود درويشداود نجاتی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان* 
عفت مردانی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شيراز

سحر گرگی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شيراز

بررسي فرآيندهاي زباني شعر دفاع مقدس (با نگاهي به اشعار عبدالجبار كاكايي)نیلوفر رهرو اصفهانی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه پیام نور آران و بیدگل

**
زهرا موجودی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه کاشان

شكل شناسي شعر دفاع مقدس با تكيه بر آثار قيصر امين­پورزهرا موجودی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه کاشان

**
نیلوفر رهرو اصفهانی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی- دانشگاه پیام نور آران و بیدگل

بررسی تطبیقی جلوه های پایداری در شعر  ملک الشعرای بهار و معروف رصافیمرتضی براری رئیسی عضو هیأت علمی دانشگاه ولایت**
جلوه های پایداری در شعر فرخی یزدی و محمود سامی البارودیمرتضی براری رئیسی عضو هیأت علمی دانشگاه ولایت* 
نگاهی به مضامین مقاومت در اشعار هوشنگ ابتهاج و بدوی الجبل

 

مرتضی براری رئیسی عضو هیأت علمی دانشگاه ولایت* 
بررسی عناصر اساطیری وحماسی در مجموعه شعر(خون­نامه خاک)نصرالله مردانیفرزانه هدایتی زاده،کارشناسی ارشد ادبیات مقاومت

دانشگاه رازی کرمانشاه

**
سایکولوجیة المقاومة في آثار «سمیح القاسم»سید أیاد موسوي، ماجستیر اللغة العربیة وآدابها، من جامعة چمران الاهواز**
صادق البوغبیش ماجستیر اللغة العربیة وآدابها، من جامعة آزاد اسلامیه في آبادان
جاسم نگارش طالب ماجستیر في اللغة العربیة وآدابها جامعة خرم آباد
رستاخيز ليبي درآيينه ادبيات معاصر عرب؛ نمونه موردي: رمان «فرسان الاحلام القتيلة»احمد حیدری

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته ادبیات عربی ازدانشگاه تربیت مدرس.

**
حامد پورحشمتی-دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ادبیات عربی  دانشگاه تربیت مدرس
بررسی موسیقی پایداری در شعر بیداری اسلامی بحرینصدیقه زودرنج

.استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا

**
زهرا کوچکی نیت

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا

تجلیات صور المقاومة في شعر «سمیح القاسم»(الصور الاسطوریة أنموذجاً)

 

صادق البوغبیش ماجستیر اللغة العربیة وآدابها، من جامعة آزاد اسلامیه في آبادان**
سید أیاد موسوي، ماجستیر اللغة العربیة وآدابها، من جامعة چمران الاهواز
جاسم نگارش طالب ماجستیر في اللغة العربیة وآدابها جامعة خرم آباد
بررسی پدیده نوستالژی عاطفی در اشعار عبدالوهاب البیاتیفرشته یادگاری، کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی پردیس فارابی دانشگاه تهران**
هاشم موجرلو، دانشجوی دکترای  زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد قم
علیرضا محمد رضایی، دانشیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران
تصویر مرد در داستان«حبی الأول» نوشته­ی سحر خلیفهدکتر رضا افخمی عقدا (استادیار ادبیات عرب دانشگاه یزد)**
زهره رنجبرپور (کارشناسی ارشد ادبیات عرب)
پژوهشی تطبيقی در نمادپردازی «شب» در شعر نيمايوشيج و مفدی زکریاداود نجاتی (نویسندة مسئول)

دانشجوی دکتری زبان و ادبيات عربی دانشگاه اصفهان

**
سحر گرگی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عربی دانشگاه شیراز

عفت مردانی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عربی دانشگاه شیراز

بررسی و تحلیل نمادهای دینی در اندیشه­ی پایداری عِزّ الدّین مناصرهدکتر امید جهان بخت لیلی

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیلان

**
سمانه موسی پور

دانش آموخته کارشناسی­ارشد زبان و ادبیات عربی

تجلّی اسطورها در شعر سید حسن حسینیزهرا جلالی طحان زواره

کارشناس ارشد ادبیات مقاومت دانشگاه شاهد

* 
جلوه های ادب پایداری در سروده های عبدالله الزمراویدکتر سید محمود میرزایی الحسینی

استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

* 
اسماعیل یعقوبی مقدم

کارشناسی ارشد دانشگاه خرم لرستان

اسطوره‌های بیداری در شعر محمد الفیتوریدکتر سید محمود میرزایی الحسینی

استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

* 
اسماعیل یعقوبی مقدم

کارشناسی ارشد دانشگاه خرم لرستان

نقد و بررسی سیمای انقلاب در سروده‌های آیات القرمزی * 
سجاد خندان- کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان
ایوب انصاری-

کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان

سیمای امام حسین(ع) در شعر عبدالله القرمزیسجاد خندان- کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان* 
ایوب انصاری/ کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان
تحليل درونمايه‌هاي ادبيات مقاومت ايران و فلسطين دراشعار معين بسيسو و قيصر امين پورعلیرضا جمالی

کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرمانشاه ، گروه زبان و ادبیات عرب، کرمانشاه ، ايران

**
جمشیدباقرزاده

استادیار گروه زبان و ادبیات عرب، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

ادبیات مقاومت در پیش روی مباحث نقد ادبی با گرایش اجتماعی در جهان عربمرضیه مومنی شهرکی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی

**
نماد «امام حسین(ع)» در شعر مقاومت معاصر عربزهرا وحدانی**
حسین ناظری
بين شعرأحمد مطر؛ فلسطين و روائع نضالهانورية الفضلي پور

طالبة مرحلة ماجستير قسم اللغة العربيّة و آدابها بجامعة تشمران الأهواز

**
بررسی تطبیقی درونمايه­ها­ی مشترک ادبیات پایداری فلسطین

«با تکیه بر اشعار: ابراهیم طوقان، فدوی طوقان و محمود درویش»

سیده صغری حسینی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

**
سید آیت­الله حسینی

کارشناسی ارشد حسابداری

خوانش تطبیقی مضامین ادبیات پایداری ایران و عراق

«مطالعه­ی موردی: اشعار سید حسن حسینی و عبدالوهاب بیاتی»

نرجس یوسفی گلخواه

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

**
آذر فیــلی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب ایلام

«تحلیل تطبیقی عناصر ادبیات پایداری عراق»

با تکیه بر اشعار «بدرشاکر سیاب» و «احمد صافی نجفی»

نرجس یوسفی گلخواه

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

**
جلوه های پایداری در شعر فلسطین و افغانستان

(مورد پژوهانه: معین بسیسو و خلیل الله خلیلی)

 

جواد غلامعلی زاده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

**
طاهره میرزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات عربی

بن­مایه­های پایداری در اشعار ابن­قُسیم حَمویسید مهدی مسبوق

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی­سینا، همدان

**
سارا اسدی

دانش­آموختۀ كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربی از دانشگاه بوعلی­سینا، همدان

برررسی دینداری و ارتباط آن با جلوه های پایداری در دفاع مقدسدکتراکبر سلیمان نژاد استادیاردانشگاه آزاد واحد مرند* 
حسین طلعتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاداسلامی  واحد مرند
عبدالوهاب البیاتی شاعر مبارزه وپایداریحمیدرضا نصرآبادی

دبیر آموزش وپرورش خراسان رضوی نیشابور منطقه میان جلگه

* 
الحنین إلی الوطن ورموزالمقاومه فی أدب المهجردکترکیفیه اهوازیان استاد یار دانشگاه فرهنگیان اهواز**
بررسی عناصر نماد و اسطوره در اشعار پایداری سپیده کاشانی

 

سمیه کونانی، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، مدرس دانشگاه پیام­نور شهرستان کوهدشت**
هوشنگ کونانی، کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
کمدی و طنز تصویری

(با نگاهی به آثار صحرایی و امیریان)

دکتر سید ناصر جابری اردکانی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی

**
اسما حسینی

کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی

الشعر النسوی المقاوم ومناصرة الامام علی علیه السلامصابره سیاوشی**
مینا السادات امیرآفتابی
سمیه اکبری فر
ظواهر اسلوبيّة في شعر المقاومة: قصيدة الانتفاضة لسميح القاسم نموذجاًد. محمدجواد پورعابد

أستاذ مساعد بجامعة خلیج فارس _ بوشهر

**
زهرة بهروزي

طالبة الماجیستر بجامعة خلیج فارس _ بوشهر

إسقاط الملامح التاريخيّة لشخصيّات الأنبياء على القضيّة الفلسطينيّة في شعر المقاومةد. محمدجواد پورعابد

أستاذ مساعد بجامعة خلیج فارس _ بوشهر

**
دراسة الملامح الفنّية للضمیر المتكلّم في شعر محمود درويشد. محمدجواد پورعابد

أستاذ مساعد بجامعة خلیج فارس _ بوشهر

* 
جستاری برمضامین عاشورائی در ادبیات مقاومت فارسی وعربیمحمدرضا قنبری سلحشور

مربی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور

**
مریم جلالی نژاد

مدرّس مدعو ،گروه زبان وادبیات عربی، دانشگاه پیام نورقم

جلوه های ادببات پایداری در اشعار شاعران مشروطه(با تاکید بر بهار، عشقی،عارف قزوینی، فرخی یزدی)طارق سلامات

دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران

**
«اشغال در فلسطین» و «عملکرد جوامع بین الملل» برابر آن درآثار  «سمیح القاسم»شاعرمقاومتسید محمدرضی مصطفوی نیا**
صدیقه یوسفی چوبینی

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد پردیس فارابی دانشگاه تهران

علیرضا نادریان لائین

مدرس دانشگاه پیام نور واحد مشهد – دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

تأملات فلسفی در شعرمحمود درويش

(مرگ و زندگی و درون اندیشی)

کبری ذوالفقاری

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی – دانشگاه تربیت مدرس

* 
مفاهیم شهید و شهادت در شعر محمود درویشکبری ذوالفقاری

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی – دانشگاه تربیت مدرس

**
بازتاب شکست ژوئن1967م در شعر مقاومت عربدکتر سید حسن فاتحی، استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان**
سید محمود قتالی، دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه بو علی سینا
یحیی سپهرتاج،دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه امام خمینی قزوین
الظواهر الأسلوبية في الشعر السوري المقاوم(عمر أبوریشة أنموذجًا)د. عباس یداللهي

أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها. جامعة الشهید چمران. الأهواز

**
ملامح المقاومة في شعر عبدالرحمن بارود

 

د. عباس یداللهي

أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها. جامعة الشهید چمران. الأهواز

**
جلوه های پایداری در شعر جمیل صدقی زهاوی و ناصرخسرو قبادیانی

(پژوهش تطبیقی)

دکتر زینب رضاپور

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه شهید چمران اهواز

**
بررسی تطبیقی درونمایه های مقاومت در اشعار وحید خیون و قیصر امین پورحسین چراغی وش استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان**
فهیمه عبدی پور دانشجوی کارشناسی ارشدزبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان
فراخونی شخصیت های دینی در شعر شاعر مقاومت ممدوح عدوانحسین چراغی وش استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان**
بهبود حسینی، دانش آموخته زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان
سبک شناسی “قصیدة بعد النکبة ” عمرابوریشهحسین چراغی وش استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان**
صغری درویشی دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لرستان
رئالیسم جادویی، بستری برای نمایش پیامدهای جنگ در ادبیات داستانی

(بررسی داستان شب ملخ از منظر رئالیسم جادویی)

سمیه شیخ زاده

تحصیلات: دکترای زبان و ادبیات فارسی (گرایش ادبیات معاصر)

**
الطاهر بوشوشي أديبا مقاوماً

 

الدکتور نعيم عموري ، أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية و آدابها بجامعة«شهيد چمران أهواز* 
فریاد خون­ها

(درنگی بر بُن­مایه­های پایداری در شعرِ حسن عبدالله قرشی)

دکتر فاروق نعمتی

(استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نور)

**
توظيف الفکاهة في شعر المقاومة المعاصر

(شعر يحيی السماوي أنموذجاً)

الدکتور فاروق نعمتی

(الأستاذ المساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة پيام نور)

 

**
بررسی ارتباط آیات قرآنی و شخصیات دینی با اشعار پایداری فاروق جویدة

 

سمیه کونانی، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، مدرس مدعو دانشگاه پیام­نور شهرستان کوهدشت**
نرگس دیناری­گله­دار، کارشناسی زبان و ادبیات عرب، دانشگاه رازی کرمانشاه
زهرا کونانی، کارشناسی زبان و ادبیات عرب، دانشگاه پیام نور لرستان
نیلوفر گراوندنیا، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام­نور کرمانشاه
بازتاب ادبیات مقاومت درشعر عبدالرحیم محمود شاعرمقاومت فلسطینخیریه عچرش

استادیار بخش زبان وادبیات عرب دانشگاه شهید چمران اهواز

**
زهرا سادات تقوی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید چمران اهواز

زیبایی شناسی «ثوریات» محمد العید آل خلیفهدکتر محمود میرزائی الحسینی

استادیار زبان و ادبيات عربي دانشگاه لرستان

**
محمد فرهادی

دانشجوي دکتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه لرستان

یونس ولیئی

دانشجوي دکتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه لرستان

مقاومت در دو مجموعه داستان کوتاه­«به کی سلام کنم؟» از سیمین دانشور و «لیل­الغرباء» از غادة السمانعلي اكبر ملايي، استاديار رشته‌ي زبان و ادبيات عربي- دانشگاه ولي‌عصر (عجّل­ا…) رفسنجان- دانشكده‌ي ادبيات و علوم انساني-  گروه زبان و ادبیات عربی.**
جلوه­های مبارزه و پایداری در داستان­های کوتاه اکرم هنیّهحدیث شیخ اسدی

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهیدچمران اهواز

**
حسین یوسفی آملی

دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه مازندران

نگاهی به درون مایه­های مقاومت در مجموعه داستانک “صمت النوافذ” محمود شقیر نویسنده معاصر فلسطینیحدیث شیخ اسدی

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهیدچمران اهواز

**
بارقه‌های پایداری در شعر معروف الرصافیدکتر محمودرضا توکلی محمدی

عضو هیأت علمی دانشگاه قم

* 
فاطمه زارعی-دانشجوی زبان عربی دانشگاه قم
جلوه­های پايداري در شعر عزالدین مناصرهدکتر محسن سيفي، استاديار زبان و ادبيات عربي دانشگاه کاشان،**
.فرحناز شريعت، کارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي
ادبیات مقاومت از دیدگاه نشانه معنا-شناختیروح‌اله قاسمی

استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی

**
بازتاب جلوه‌های ادب پایداری در شعر حافظ ابراهیم

 

دکتر محمودرضا توکلی محمدی

استاد یار دانشگاه قم

* 
منصوره امیری نژاد

دانشجوی زبان عربی دانشگاه قم

 
بن مايه­هاي ادبيات پايداري در اشعار برهان الدين عبوشي و عبدالجبار كاكايي

(با رويكرد تطبيقي)

 

دكتر محمود شهبازي

استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه اراك

**
سحر محبي

كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي

مسعود باوان­پوري

كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي

بررسی تطبیقی «آرمان‌گرایی» در شعر پایداری طاهره صفارزاده و زینب حبشامين نظری

دانشجوی دکتری زبان و ادبيات عربی دانشگاه اصفهان

**
خاطره احمدی

دانشجوی دکتری زبان و ادبيات عربی دانشگاه اصفهان

رئالیسم در شعر سیاسی نزار قبانیعلی رومی پور

دانشجوی دکتری زبان وادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

**
جلوه های ادبیات مقاومت در اشعار قیصر امین پور و سمیح قاسمالهام حیدری-مدرس دانشگاه آزاداسلامی قصرشیرین

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

* 
علی اشرف بشیری

دانشجوی آموزش ابتدایی

دبیر آموزش و پرورش

مظاهر أدب المقاومة في شعر مصطفی وهبي التل( عرار)حامد صدقی، استاد دانشگاه خوارزمی،**
فاطمه گنج خانلو، دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی
بررسی مضامین مقاومت در شعر محمد کاظم کاظمی

با گذری بر دو دفتر “پیاده آمده بودم” و “شمشیر و جغرافیا”

بنفشه دربندکوهی

-کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

**
شیوا صادقی-عضو هیئت علمی گروه ادبیات عرب دانشگاه پیام نور
علی صیادی-کارشناش ارشد حقوق
ناصرخسرو و ادبیات پایداری

 

دکتر محمد مجوزی، استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل**
علیرضا کمان باز، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زابل
زهره انصاری، مربی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد زابل
ادب اعتراض در مضامین پایداری (بررسی تطبیقی محمود درویش و علیرضا قزوه)

 

حسن رحمانی‌راد

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی

**
میثم ایمانیان

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب، دانشگاه سبزوار

امیرعباس ایمانیان

کارشناس ارشد ادبیات فارسی

تاثیر آشنازدایی در ترنم های مقاومتدکتر علیرضا غلامی بادی

مدرس دانشگاه پیام نور اردستان و نطنز

 

**
جستاري بر جلوه­هاي ادب پايداري در اشعار هارون هاشم رشيددكتر محمود شهبازي

استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه اراك

**
سحر محبی

كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي

نجمه سادات حسيني

دانشجوي كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث

زهرا شيخ حسيني

كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي

سیمای ادبیات پایداری در اشعار علیرضا قزوهحسن رحمانی راد

فردوسی مشهد

**
امیرعباس ایمانیان
محمد غفوری‌فر
بررسی مؤلفه­های ادب پایداری در شعر ابراهیم عیسیمینا پیرزادنیا

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

**
زیور چراغی
بازتاب وطن عربی در اشعار بدوی الجبلمینا پیرزادنیا

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

**
زیور چراغی
هنرپردازی­های شاعران در فراخوانی چهره­های قهرمانی در شعر پایداری عراقولی امیدی­پور

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان وادبیات عرب دانشگاه شهید بهشتی

**
سارا منصوری

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان وادبیات عرب دانشگاه ایلام

نماد­پردازی هنرمندانه در شعر مقاومت محمود اسدمینا پیرزادنیا

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

**
زهرا محمدحسینی
بررسی تطبیقی وصف شهید در اشعار الربیع بوشامة و طاهره صفارزادهمحمدرضا شیرخانی

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

**
زیور چراغی
تحلیل گفتمانی شعر در زمینۀ شهید و شهادتسید باقر یحیی زاده

کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی

مدرس مجتمع بین الملل تهران

* 
بررسی موتیف های پایداری در سروده‏های  بدر شاکر السیابدكتر  كلثوم صديقي

استادیار و عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسی مشهد

**
فرزانه زارعي

دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد

تجلی عناصر طبیعت در سروده های پایداری ایران و فلسطین

(مطالعه ی مورد پژوهانه ی سروده‏هاي سلمان هراتی و فدوی طوقان)

 

دكتر  كلثوم صديقي

استادیار و عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه فردوسی مشهد

**
فيروزه حامدي

دانشجوي كارشناسي ارشد گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه فردوسي مشهد

المقاومة الشعبیة وأبرز أسبابها  في دیوان معروف الرصافیپگاه دالوند دانشجوی کارشناس ارشد زبان وادبیات عرب دانشگاه خرم آباد* 
بررسی ساحت و محتوا در شعر طنز انقلاب اسلامی ایرانمعصومه طاهری-کارشناس ارشد ادبیات پایداری**
دکتر غلامرضا کافی

عضوهیأت علمی دانشگاه شیراز

التصویر الفني في شعر المقاومةالیاس عسگری

الماجستیر فی جامعه محقق اردبیلی

* 
نهضت مشروطه و جلوه های ادبیات پایداری در سروده های ملک الشعرای بهاربهنام قاسمی دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی و مدیرمجتمع بعثت آموزش و پرورش بابل* 
سمیه موسی پور- دبیر آموزش و پرورش شیرگاه
مفهوم عشق و زبانِ عاشقانه در رمانِ عاشوراییِ پدر، عشق و پسرمنصوره رضایی

دانشجوی مقطع دکتری  زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه اصفهان

**
ادبیات پایداری و مفهوم آزادی در آثار محمد ماغوطناهید خدادادیان

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی تهران

**
راضیه چراغی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی

شعر عاشورایی و همگرایی مؤلفه های پایداری در ادب مقاومتدكتر هدايت الله تقى زاده

مدرس دانشگاه فرهنگيان پرديس حكيم فردوسى البرز

**
بررسی پیوند نوستالوژی مقاومت در اشعار إیاد عاطف حیاتله شاعر مهاجر فلسطینیمالک عبدی

استاریار و عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

**
پروین خلیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

بررسی نوستالژی در سروده‌های محمود درویش (شاعرِ مقاومتِ فلسطین)دکتر مصطفی کمالجو

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه مازندران

**
حمیده فقیه عبداللهی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه مازندران

جلوه های مقاومت در شعر عربی اندلسمنا یوسفی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

**
مضامین مقاومت در اشعار توفیق زیّاد

 

علی فیلی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل* 
تجلی کودک مقاومت در شعر فدوی طوقانصفورا نظری

کارشناسی ارشد ادبیات عرب

**
بازتاب مقاومت در اشعار بشاره الخوریصفورا نظری

کارشناسی ارشد ادبیات عرب

**
دکتر عبدالاحد غیبی

دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

بازتاب نقش زن در مقاومت با تکیه بر داستان ام­سعد غسان کنفانیصفورا نظری

کارشناسی ارشد ادبیات عربذ

**
دور المرأة والطفل في المقاومة

علي حجازي في قصص «القبضة والأرض وشجرة الزيتون والنعاس وأمير العواصف»

 

ليلا جمشيدي

الأستاذة المساعدة بجامعة بيام نور، فرع اللغة العربية و آدابها

**
زينب انصاري

الماجستيرة في اللغة العربية و آدابها

بازتاب واقعه ی عاشورا در اشعار شاعران دفاع مقدسطارق سلامات

دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران

* 
بررسی تطبیقی مؤلفه‌های پایداری در شعر فرخی یزدی و ایلیا ابوماضیعبدالباسط عرب یوسف آبادی**
فائزه عرب یوسف آبادی  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل
عفت رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل
نمادپردازی انسانی ازمنظر نقداسطوره درشعرمحمدالفیتوریملیحه اسمعیلی وردنجانی

دانشجوی دکتری زبان وادبیات عرب دانشگاه آزاداسلامی قم

* 
بررسی موسیقی درونی شعر سپیده کاشانیعلی اصغر سلطانپور

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی آموزش وپرورش کوهدشت

**
بازتاب محتوایی هشت سال دفاع مقدس در شعر سپیده کاشانیعلی اصغر سلطانپور

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی آموزش وپرورش کوهدشت

**
فروزان آزادبخت

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی آموزش وپرورش کوهدشت

بررسی موسیقی بیرونی شعر پایداری سپیده‌کاشانیعلی اصغر سلطانپور

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی آموزش وپرورش کوهدشت

**
سمیه کونانی، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، مدرس مدعو دانشگاه پیام­نور شهرستان کوهدشت
جلوه های ادبیات پایداری در شعر شاعران کرددکتر سید محسن حسینی مؤخر_عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان**
شیلان اویهنگی، دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات مقاومت دانشگاه لرستان
بررسی مفاهیم نوستالوژی در ادب مقاومت ( با مطالعه ی موردی بر شعر شاعران نازک الملائکه ، عبدالوهاب البیاتی و احمد عبدالمعطی الحجازی )حمیده هادی پناه – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد قم**
رحیم قربانی – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد قم
بازتاب ادبیات پایداری، انقلاب اسلامی و تفکر بسیجی در اشعار استاد شهریاردکتر محمد مجوزی، استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل.* 
علیرضا کمان باز، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زابل.
علیرضا پورخسرو، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زابل.
بررسی تطبیقی مؤلفه‌های پایداری در شعر اقبال لاهوري و احمد صافي نجفيعبدالباسط عرب یوسف آبادی**
فائزه عرب یوسف آبادی  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل
عفت رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل
جلوه­های پایداری در اشعار حماسی عماد الدین کاتب اصفهانیسید مهدی مسبوق

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی­سینا، همدان

**
رسول فتحی مظفری

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی­سینا، همدان

تحلیل تطبیقی عنصر شهادت در شعر پایداری ایران و فلسطین با تکیه  بر اشعار

(سید حسن حسینی، قیصر امین­پور و سمیح القاسم)

مرتضی زارع برمی

دانشجوی دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی

**
دکتر صغری فلاحتی
تحلیل مفهوم آرمان­گرایی و آرمان­خواهی در شعر پایداری ایران وفلسطین

با تکیه بر اشعار سید حسن حسینی، قیصر امین­پور و سمیح القاسم

مرتضی زارع برمی

دانشجوی دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی

**
دکتر صغری فلاحتی

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی

واکاوی مؤلفه­های ادبیات پایداری در شعر فلسطین

(با تأکید بر شعر محمود درویش، فدوی طوقان، سمیح القاسم و توفیق زیّاد)

 

نسرین گبانچی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی- مدرس مدعو دانشگاه پیام نور آبادان

*

*

*
نرگس گبانچی

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز- مدرس مدعو دانشگاه پیام نور آبادان

اسطوره¬های پایداری در شعر فلسطین

(با تأکید بر شعر محمود درویش، فدوی طوقان و سمیح القاسم)

نسرین گبانچی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی- مدرس مدعو دانشگاه پیام نور آبادان

**
نرگس گبانچی

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز- مدرس مدعو دانشگاه پیام نور آبادان

ادبیات مقاومت و رابطه‌ی آن با قرآن و متون دینی

 

نسرین نجفی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب

* 
پیوند نوستالوژی و نمادهای مقاومت در شعر پایداری

 

نسرین نجفی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب

* 
نقد جامعه اشغال شده­ي عراق در شعر يحيي سماويد. محمد اعتمادی

استاديار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ايلام

* 
د.مرادعلی ولد بیگی

دانشگاه فرهنگیان ایلام

خوانش شعر دفاع مقدّس پونه نیکوی براساس رویکرد نقش‌گراییدکتر سهیلا فرهنگی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

**
شیرین کشاورز

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

بررسی مؤلفه‏هاي پایداری در آثار جبران خليل جبراندكتر احمدرضا حيدريان شهري

دانشيار و عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسی مشهد

**
ساره چركزي

دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد

بررسی نمود پایداری در چكامه‏هاي ميهني محمود درويشدكتر احمدرضا حيدريان شهري

دانشيار و عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسی مشهد

**
فهيمه سيدمحمدي

دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد

تحلیل عناصر شعر مقاومت در سروده­های ژاله قائم مقامی و زینب حبش

 

سمیرا مزرعه فراهانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه عربی دانشگاه اصفهان

* 
سید محمدرضا ابن­الرسول

استادیار گروه عربی دانشگاه اصفهان

بن­مایه­های ادبیات پایداری در شعر فاروق جویدةدکتر ابراهیم نامداری، استادیار دانشگاه پیام­نور کرمانشاه**
نیلوفر گراوندنیا، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام­نور کرمانشاه
مؤلفه¬های ادبیات پایداری دربخش اساطیری شاهنامهدکتر رضوان رحیمی

دکترای ادبیات حماسی از دانشگاه شیراز- مدرس مرکز آموزش و پژوهش استانداری فارس

* 
سایکولوجیة المقاومة في شعر «محمود درویش»

(الغربة، الأرض، الهجرة  أنموذجاً)

جمال نصاري، دکتور من جامعة علوم وتحقیقات تهران ومُدرّس في مدارس آبادان**
صادق البوغبیش، ماجیستیر في اللغة العربیة وآدابها من جامعة آزاد الاسلامیة آبادان
نمادهای مقاومت در شعر فاروق جویده

 

امیرحسین رسول نیا

استادیار گروه عربی دانشگاه کاشان

* 
صدیقه جعفری نژاد

دانشجوی دوره دکتری دانشگاه کاشان

معصومه حسین پور

دانشجوی دوره دکتری دانشگاه کاشان

 دکتر مصطفي مهدوي‌آرا

استاديار و عضو  هیأت علمی دانشگاه حكيم سبزواري

 

**
 عاطفه سلطانمرادی* 
بررسی مؤلفه های پایداری در اشعار ایلیاابوماضی و مهدی اخوان ثالثمینا خداوردی

دانش آموخته زبان و ادبیات عرب دانشکده اصول الدین قم

* 
جلوه های پایداری در شعر جودت فخر الدیندکتر کبری خسروی

.استادیار دانشگاه لرستان

**
حاتم مرعی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

بررسی بن مایه های مقاومت در پاره ای از اشعار خلیل حاویآرزوچالسری کچلک

دانشجوی کارشناسی ارشد شهید بهشتی

**
جلوه¬های ادبیات پایداری در شعر احمد شوقیدکتر حجت رسولی

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی

**
اعظم صادقی

دانشجوی دکترا زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی

نمادپردازی قرآنی در شعر پایداری اخوان ثالثفاطمه طباطبایی مزرعه نو

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشکده اصول الدین

* 
تحليل ساختاري و محتوايي تركيب بند عاشورايي سيد علي موسوي گرماروديدكتر امين رحيمي

استاديار دانشگاه اراك

**
بررسی مولفه­های پایداری در شعر عاشورایی شهریار و جواد جمیلمحمدرضا شیرخانی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

**
سمیه مرادی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

بررسی  نقش راهبردی-ادبی زنان در مقاومت فلسطینزینب خاکبازان

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان وادبیات عرب دانشکده اصول الدّین قم

* 
پیشگویی در حمله حیدری باذل مشهدیثریا فرضی حوری، دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی( گرایش ادبیات مقاومت)، دانشگاه محقق اردبیلی.**
آقای دکتر رامین محرمی، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
«رهیافتهای معنا شناسی» در ادبیات پایداری معاصر ایران (با تاکید بر اندیشه های شهید مرتضی آوینی)مهدی همتی

(دبیر آموزشگاههای متوسطه استان قم)

* 
بررسی تطبیقی ادبیات مقاومت ایران و فلسطین در آثار قیصر امین پور و نصرااله مردانی و محمود درویشنسیم عبداله زاده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

مدرس حوزه و دانشگاه

* 
تحلیل بن­مایه­­های ادب پایداری در سروده­های ناصرخسرو قبادیانیمریم بخشی

دانشجوی سال چهارم  دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدچمران اهواز

* 
بررسی بازتاب مفاهیم پایداری در  اشعار مقاومت شهریارمحمد مولای نیری، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی* 
رامین محرمی، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
تحلیل مؤلفه های ادبیات پایداری در اشعار محمود درویش و نصراله مردانی

با رویکرد ادبیات تطبیقی

طاهره رحیمی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی  دانشگاه قم**
مرضیه احمدیان  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
بررسی برخی ازعناصرپایداری در گزیده هایی از اشعارمحمود درویشنجمه یزدان شناسان-دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه قم* 
جلوه بیداری اسلامی در نمایش نامه وزیر عاشقآیت الله زرمحمدی

استادیار داشگاه زنجان

**
سعید زرمحمدی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب

نمود عزت و کرامت در آینه شعر ابوالقاسم شابیآیت الله زرمحمدی

استادیار داشگاه زنجان

* 
سعید زرمحمدی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب

بررسی تطبیقی اشعار غلامرضا رحمدل و عباس کی منش (مشفق کاشانی) در زمینه ادبیات پایدارینسیم عبداله زاده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

مدرس حوزه و دانشگاه

**
مظاهر الوطنیة في شعر تمیم البرغوثي

(قصیدة”في القدس” نموذجاً)

غلامرضا کریمی فرد

أستاذ مشارك في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة الشهید تشمران،أهواز،إیران

**
زهرا سهرابی کیا

طالبة الماجستیر في اللغة العربیة وآدابها بجامعة کاشان

رؤیا محمدي

طالبة الدکتوراه في اللغة العربیة وآدابها بجامعة الشهید تشمران،أهواز،إیران

بن مایه های ادبیات پایداری در شعر شاعران زن کویتی (مطالعه موردی بازتاب تجاوز عراق به کویت در اشعار سعاد الصباح)حسین ناظری ( عضو هیات علمی استاد یار دانشگاه فردوسی مشهد)**
الهام قربانی ( عضو هیات علمی مربی دانشگاه زابل)
مریم فرهمند ( دانش آموخته زبان و ادبیات عرب دانشگاه مشهد)
بازتاب جلوه های مقاومت در تصویرسازی طراحی جلد کتابهای کودکان و نوجوانان

(با نگاهی به 68 اثر منتشر شده در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)

سعیده منصوری

دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

**
سوسن خطایی استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
جایگاه کاریکاتور در سیر مقاومت ملی ایراننسیم نعمتی

دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

**
سوسن خطایی

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی

التكرار؛ ملمح أسلوبي في أدب المقاومة

 

سمية کاظمي نجف‌آبادي

(أستاذة مساعدة بجامعة أصفهان)

**
جلوه هاي مقاومت در آثار طنز احمد شفيق بهجتمحمد طايفه خاني

مدرس پيام نور پاكدشت ، دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عرب دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي

* 
فواد عاشوري زاده

شاعر و نويسنده و گوينده اخبار عربي صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران

سیمای ادبیات مقاومت و استعمارستیزی در سروده های احمد محرمدکتر علی قهرمانی

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی

**
دکتر محمد رضا اسلامی

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی

سعید نیسی

کارشناس ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی.

سیمای فلسطین و ادبیات پایداری در وحی القلم مصطفی صادق الرافعیدکتر سید رضا موسوی

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

**
همت دادرس

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

واکاوی نهضت شعوبیّه و تبیین عناصر ادب پایداری آنجمیله معظمی

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی – گرایش مقاومت و پایداری

دانشگاه : تبریز

**
تجلی شهید و شهادت در ادبیات مقاومت ( مطالعه موردی در نفحات شعریة نادر نظام طهرانی )حسن کاظمی سهلوانی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- ایران و مدرس دانشگاه فرهنگیان اصفهان

* 
سایکولوجیة اللون في روایة «رجل تکتبه الشمس» ودلالتهُ بأدب المقاومةپگاه دالوند دانشجوی کارشناس ارشد زبان وادبیات عرب دانشگاه خرم آباد

 

**

تحليل صنايع ادبي در شعر مقاومت معين بسيسو وقيصر امين پور

 

علیرضا جمالی

کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرمانشاه ، گروه زبان و ادبیات عرب، کرمانشاه ، ايران

* 
جمشیدباقرزاده

استادیار گروه زبان و ادبیات عرب، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

سیمای فلسطین و ادبیات پایداری در سروده های شیخ احمد الوائلی و سید قطبدکتر علی قهرمانی

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی

**
دکتر محمد رضا اسلامی

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی

سعید نیسی

کارشناس ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی.

بررسی نمادهای قرآنی در اشعار محمود درویش و قیصر امین پورحسن مقیاسی

استادیار دانشگاه قم

**
فاطمه طباطبایی مزرعه نو

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشکده اصول

فرحناز رضی زاده

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشکده اصول الدین و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کوهدشت

بررسی سهم شعر دفاع مقدس در رشد شعر معاصر فارسیفرنگیس شاهرخی

دانشجوی دورة دکتری زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه فرهنگیان باهنر شهرکرد

  
سارا نافیان دهکردی

دانشجوی دورة کارشناسی دانشگاه فرهنگیان باهنر شهرکرد

الهه کیوانی هفشجانی

دانشجوی دورة کارشناسی دانشگاه فرهنگیان باهنر شهرکرد

بازتاب بحران فلسطین و جنگ 1967  در نمایش­نامه «حفلة السمر من أجل 5 حزیران»خدیجه فولادی دوراهانی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

**
دکتر حسین ایمانیان استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
تحليل عناصر المقاومة ضد الإستعمار في شعر محمد محمد علي الشاعر السودانيطیبه سادات جوانیان**
دکتر خیریه عچرش، استادیار دانشکده الاهیات دانشگاه شهید چمران
تصویرپردازی های غاده السمان در ادب مقاومت با تکیه بر علم بیانزینب صابری-دانش آموخته ی کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم**
فاطمه لطفی( دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم
بیان و بررسی جلوه‌های پایداری در شعر برهان الدین عبوشیدکتر علی نظری**
نعمت عزیزی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

کلثوم باقری
التحريض علی الثورة في شعر أحمد مطردکتر مرتضی حیدری

أستاذ مساعد في قسم اللغة الفارسیة وآدابها بجامعة بیام نور

**
صدیقه اسدی مجره

طالبة دکتوراه في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة سمنان

خدیجه هاشمی

طالبة ماجستیرة في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة خوارزمي

ملامح المقاومة في شعرهارون هاشم رشیدزهرا فرید

عضو هیئت علمی  گروه عربی دانشگاه الزهرا

* 
معصومه محبی فر

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات عربی دانشگاه الزهرا

 
نگاهی به عناصر روایی داستان­های کوتاه یوسف ادریس با رویکرد مقاومت

«مطالعه موردی: معاهدة سیناء»

پیمان صالحی

استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

**
تحلیل مجموعه­ی داستان کوتاه«عن الرجال والبنادق» از غسان کنفانی با رویکرد مقاومتپیمان صالحی

استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

**
پروین خلیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب

 
بررسی کاریکاتورهای روزنامه های «هاآرتص» و «السفیر»

در نبرد اسرائیل و غزه در جام جهانی 2014

سعیده سادات مسلمی عقیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

**
دکتر سوسن خطایی

استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

جلوه هاي ادبيات پايداري در اشعار سلمان هراتيمریم نظرچوب مسجدی  – دكتري زبان وادبيات فارسي –مدرس دانشگاه فرهنگيان* 
سيده سكينه نوراني لاکدشتی –كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي-مدرس دانشگاه فرهنگيان
چالش میان پایداری و سازش در نمایش­نامة شمشون و دليلة نوشتة معین بسیسونجمه طاهری سرتشنیزی

دانشجوی کارشناسی ارشدزبان وادبیات عربی دانشگاه کاشان

**
دکتر حسین ایمانیان (استاد مشاور مقاله)

استادیارگروه زبان وادبیات عربی دانشگاه کاشان

بررسی حوزه­های معنایی مرگ در اشعار پایداری ایلیاابوماضیزینب سپه وند کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه لرستان**
بررسی حوزه­های معنایی حیرت در اشعار پایداری ایلیاابوماضیزینب سپه وند کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه لرستان**
جایگاه زن در ایران باستان (بررسی موردی جایگاه زن در داستان سیاوش)آناهیتا امیرشجاعی

کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی، عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی بم

* 
مضامین اشعار هشت سال دفاع مقدسعلي خوشه‌چرخ آراني     مدرس دانشگاه پيام نور آران و بيدگل* 
بررسی تطبیقی مضامین پایداری در شعر راشد حسین و فرخی یزدیدکتر علی اصغر حبیبی (استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل)**
دکتر محمد شیخ (استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سیستان و بلوچستان)
نجمه پنجه که(دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه سیستان و بلوچستان)
درون­مایه­های مقاومت در شعر علی احمد باکثیرمحمود آبدانان مهدیزاده

دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز رشته زبان و ادبیات عربی

**
معصومه تنگستانی

دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید چمران اهواز

مؤلفه­های ادبیات پایداری در اشعار معروف رصافیعلی نظری دانشیار گروه عربی دانشگاه لرستان* 
یونس ولیئی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه لرستان
محمد فرهادی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه لرستان
بررسی نمادهای مقاومت در اعلان های پس از انقلاب اسلامی ایرانمارال کرامت داشلی برون

دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

**
سوسن خطایی

استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

بررسی تطبیقی بینامتنیت پایداری و مقاومت در شعر صلاح عبدالصبور و أمل دنقلمریم هاشمی (کارشناسی ارشد دانشگاه تهران**
زهرا بهشتی (دانشجوی دکتری دانشگاه سمنان
جبرا ابراهيم جبرا منادی بيداری و مقاومت فلسطين

 

دکتر رضا افخمی عقدا

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد

**
فاطمه جمشیدی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد

محسن زمانی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد

بررسی سطح موسیقایی شعر مقاومت فلسطين؛ با تکیه بر قصيده «فلسطيني کحدّ السيف» از «علی فودة»دکتر وصال ميمندی

استاديار گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه يزد

**
فاطمه جمشیدی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد

مظاهرأدب المقاومة في شعر سعدي يوسفحسين کیانی

استاذ مشارک في قسم اللغة العربیة و آدابها بجامعة شیراز

**
صديقه دريا نورد

خریجة مرحلة الماجستر في قسم اللغة العربیة و آدابها بجامعة شیراز

جلوه های ادبیات پایداری در کتب درسی دوره راهنماییاحمد زمانی اصل

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، مدرس دانشگاه

* 
فهیمه حیاری

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

بررسی جلوه های پایداری در نمایش نامه تراژدی زینب؛ اثر علی احمد باکثیرسیدمهدی نوری کیذقانی

استادیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

* 
محبوبه حیدرآبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات عربی  دانشگاه حکیم سبزواری

بررسي كتاب «انار سبز،زيتون سرخ» از پونه نيكوي در حوزۀ شعر پايداريدكتر پروين تاج بخش

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

**
فاطمه قسمتي

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

بررسی نمادهای پایداری در شعر « گواهی با پنج انگشت » سروده­ی احمد دحبورمحبوبه افشاری

کارشناسی ارشد، دانشگاه قم

**
ملامح المقاومة الثقافية فی شعر محمد العید آل الخلیفةمریم میرزاخانی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی  دانشگاه الزهرا (س) تهران

* 
جستاری بر آیینه ادبیات مقاومت در قصیده « یومیات جرح فلسطینی»آمنه موسوی شجری

دکترای زبان و ادبیات عرب

**
آرمان شهر و آزادی مطلق در اندیشه نزار قبانی و قیصر امین پورتقیه زنگنه( کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی)**
مؤلفه های پایداری درشعراحلام مستغانمی با تأکید بر(الکتابة فی لحظة عری)حسین تک تبار

استادیار وعضو هیأت علمی گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه قم

**
مهدیه احمدی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم

  
صغری روشنی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم

  
بررسی تطبیقی جلوه های مقاومت در شعر معین بسیسو و محمدرضا عبدالملکیانحسین تک تبار

استادیار وعضو هیأت علمی گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه قم

**
علی عادلی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم

امیر کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم

المقاومة والصمود في دیوان موسی شعیبمهدی ناصری

استاذ مساعد فی قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة قم

* 
امیر کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم

علی عادلی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم

بررسی جلوه های پایداری در شعر کمال ناصرحسین تک تبار

استادیار وعضو هیأت علمی گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه قم

**
امیر کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم

علی عادلی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم

شهيد و پيام‌های وی در اشعار پايداری كمال ناصرسميه حسنعليان

استاديار زبان و ادبيات عربی دانشگاه اصفهان

**
اسلوب شناسی شعر پایداری” احمد دحبور ” با تکیه بر قصیده قمر الظهیرةآزاده منتظری

دانشگاه قم

**
المقاومة اللبنانیة فی الادب المعاصرالعربیعطیه شفیعی خوزانی

طالبه الدکتوراه بجامعه قم بفرع اللغه العربيه  الحرة قم

* 
غلامعلی مدیح
مریم ستوده
مظاهر أدب المقاومة في قصص علي حجازي القصيرةدکتر حسين کياني**
زينب أنصاري

خريجة مرحلة الماجستير بقسم اللغة  العربية و آدابها – جامعة شيراز

سوگنامه های سرزمین مقاومتحسین ناظری**
علی اکبر مروی

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

شخصيت­پردازي تلفیقی مندنی پور در بخش جبهه و جنگ رمان دل دلدادگيفاطمه سادات طاهري

-استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه کاشان

**
فاطمه بهمني

-دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه کاشان

تحلیل ابعاد فنّی و هنری جلوه­های شهادت در شعر معاصر فلسطیناحمد لامعی گیو، استادیار دانشگاه بیرجند**
مریم تاجی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند
طاهره لامعی گیو، دبیر آموزش و پرورش و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند
مریم اشتری، دبیر آموزش و پرورش بیرجند
بررسی تطبیقی جلوه های ادبیات پایداری در اشعار ملک الشـعراء بهار و عمر ابو ریشهحمزه آزادی نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان عربی

**
اَلَملامِحُ الفَنِيّةُ وَاَلْإِجْتِمَاعِيَةُ لِأَدَبِ الُمقاوَمَةِ اَلْفِلِسْطيْنِيّةِدكتر  صادق ابراهيمي كاوري

استاديار  زبان وادبيات عربي-عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي آبادان

**
حسين قائم پناه

دانشجوي دكتراي زبان وادبيات عربي دانشگاه آزاد اسلامي آبادان

شعر المقاومة في ديوان أبي طالبمحمد کلامی* 
سید محمد باقر مهدوی
نوشین هارونی
وطن، اصلی ترین مؤلفه پایداری در شعر سمیح قاسمرسول دهقان ضاد،عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم،**
آذین آذرمهر؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات عرب دانشگاه اصول‌الدین
مکتب اهلبیت علیهم السلام خاستگاه ادبیات پایداریدکتر سید محمد رضی مصطفوی**
فاطمه حلوائی
جلوه‌های ادبیات پایداری در شعر ابراهيم نصرالله؛ مطالعه موردی دیوان «نعمان یستِردُّ لونه»علی خضری

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

**
رسول بلاوی
پروانه داشاب
هنر پرهیز از اسراف مؤلفه ای  از اقتصاد مقاومتی در ادبیات قرآننصرت کمیلی

دانشجوی کارشناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران

* 
طیبه طاعتی مرفه

دانشجوی کارشناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران

معصومه صیامی

دانشجوی کارشناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران

مریم آقاحسینی

دانشجوی کارشناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران

تطبیق مضامین پایداری در شعر ایلیا ابوماضی و عارف قزوینیدکتر رسول دهقان‌ضاد**
مینا کمری ریخک
ادبیات بیداری و استعمارستیزی در شعر معاصر عراق

(با تکیه بر اشعار رصافی، جواهری و مطر)

دکتر محمد جنتی فر

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی قم

**
مهدی احمدی

دانشجوی دکتری زبان وادبیات عربی قم

ادبیات پایداریدکتر محمد جنتی فر**
مضامین مشترک ادبیات مقاومت معاصر “ایران و فلسطین”یاسر هوشیار

دکتری زبان و ادبیات عربی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

* 
لیلا اورنگ

دانشجوی رشته زبان و ادبیات عربی،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قصر شیرین

نگاهي به جايگاه حبسيه در ادبيات پايداري

«بررسي حبسيه هاي مجيرالدين بيلقاني»

سميه دهداريان* 
تجلي ميهن دوستي در آثار آلفونس دوده با تأكيد بر ادبيات پايداريسميه دهداريان* 
ادبیات پایداری در عراق و ایران؛ نمونه موردپژوهش سمیح القاسم و موسوی گرمارودیآیت الله مرادی**
سبک زندگی شهداحسین جلالی

دانشگاه علمی کاربردی حج وزیارت

 

* 

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.