کارگاه آشنایی با نکات بیان نحوی  | رهگیری گواهی

کارگاه آشنایی با نکات بیان نحوی | رهگیری گواهی

گواهی شرکت کنندگان در اولین کارگاه علمی- تخصصی که با حضور 60 نفر از دانشجویان مراکز آموزش عالی و با موضوع آشنایی با نکات نحوی به مدت چهار ساعت در دانشکده اصول الدین قم برگزار شد، در ذیل ارائه می شود.

اسامی ارائه شده در این کارگاه و گواهی های صادر شده، تنها با مشخصات زیر معتبر بوده و از طریق شماره ثبت قید شده در گوشه سمت چپ گواهی، و انطباق آن با مشخصات حاضر، قابل رهگیری و راستی آزمایی است. اصل فایل گواهی ها از تاریخ 97/04/05  به مدت سه هفته در این درگاه قابل دانلود می باشد و بعد از این تاریخ به منظور عدم کاهش فضای هاست سایت، تنها مشخصات گواهی قابل مشاهده می باشد. رمز گواهی ها، کد ملی شرکت کننده است که سه شماره پایانی آن در سایت حذف شده است.

شماره ثبتنام و نام خانوادگیکد ملیدانلود گواهی
266/ک-1/97زینب نادریان باروقی0022039نمایش فایل
267/ک-1/97فایزه پایمزد0371505نمایش فایل
268/ک-1/97زهرا رضا زاده خادم0939340نمایش فایل
269/ک-1/97لیلا ملک زاده0020252نمایش فایل
270/ک-1/97فاطمه رفیعی0371535نمایش فایل
271/ک-1/97مطهره سادات احمدی0371560نمایش فایل
272/ک-1/97زینب خاکبازان0386307نمایش فایل
273/ک-1/97مرجان عباسی‏ 0451189نمایش فایل
274/ک-1/97مریم سادات رهبر2709760نمایش فایل
275/ک-1/97سید محسن شفیعی2620286نمایش فایل
276/ک-1/97معصومه ممیز0382129نمایش فایل
277/ک-1/97سید امیر حسین شاهچراغ4570131نمایش فایل
278/ک-1/97امین بخت دار0371736نمایش فایل
279/ک-1/97محمد حجتی5029443نمایش فایل
280/ک-1/97احمد طیبی شاهی5860118نمایش فایل
281/ک-1/97رضا حسن خانی0371528نمایش فایل
282/ک-1/97مجتبی کربلایی مهریزی4460107نمایش فایل
283/ک-1/97حسین یوسفی چهرقانی0371703نمایش فایل
284/ک-1/97محمد عجمی3950399نمایش فایل
285/ک-1/97محمد علی ملکی3480175نمایش فایل
286/ک-1/97مهدی شمس5390096نمایش فایل
287/ک-1/97علی ترکش5560487نمایش فایل
288/ک-1/97حسن حیدری کیا0017504نمایش فایل
289/ک-1/97حسین قاسمی0247348نمایش فایل
290/ک-1/97حمزه حمد اله جاشوی3430222نمایش فایل
291/ک-1/97محمد رضا عزیزی6660179نمایش فایل
292/ک-1/97سید حمید رضا معظمی6640073نمایش فایل
293/ک-1/97علی هادی1190221نمایش فایل
294/ک-1/97حسین اسدی0371665نمایش فایل
295/ک-1/97مرتضی فولادی0371466نمایش فایل
296/ک-1/97ابوالفضل یوسفی1230062نمایش فایل
297/ک-1/97محمد امین حامدی الملک0021441نمایش فایل
298/ک-1/97حسین زالی0020247نمایش فایل
299/ک-1/97مهدی مزرجونی فرد0371630نمایش فایل
300/ک-1/97عباس محمدی نیا1620239نمایش فایل
301/ک-1/97محمد مهدی ملائی0371689نمایش فایل
302/ک-1/97امیر حسین باقری0371695نمایش فایل

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.