تعلیم و تربیت در آینه امثال و حکم | معرفی کتاب

تعلیم و تربیت در آینه امثال و حکم | معرفی کتاب

جامعه‌ی‌ ما در زمینه‌ی‌ فرهنگ‌ ضرب‌المثل‌ها با کمبودهای‌ فراوانی‌ روبروست‌ و در این‌ میان،‌ جای‌ مجموعه‌ای تخصصی‌ از ضرب‌المثل‌های‌ آموزشی و تربیتی فارسی‌ و انگلیسی‌، خالی‌ است‌؛ مجموعه­ای جامع‌، پیراسته، کارآمد و آسان‌یاب‌ که‌:

– دربر دارنده‌ی‌ ضرب‌المثل‌های آموزشی و تربیتی‌ مشترک‌ فارسی‌ و انگلیسی‌ باشد.

– بر اساس‌ واژه‌ی‌ مهم و نیز مفهوم‌ ضرب‌المثل‌، تنظیم‌ شده‌ و با استفاده‌ از ارجاعات،‌ به‌ کاستن صفحات‌ کتاب‌ و موضوعی‌ شدن‌ آن‌، کمک‌ کرده‌ باشد.

– صبغه‌ی دینی و اسلامی داشته باشد؛ به گونه‌ای که پس از ذکر ضرب‌المثل‌های فارسی، در حد امکان، دربر گیرنده‌ی آیات قرآنی و احادیث نبوی و علوی مرتبط با مدخل مزبور نیز باشد.

– دربر گیرنده‌ی‌ روایت‌های‌ گوناگون‌ یک‌ ضرب‌المثل‌، و معادل‌های‌ آن‌ در دو زبان‌ باشد.

– نام‌ گوینده‌ی‌ شناخته‌ شده‌ی‌ ضرب‌المثل‌های فارسی و انگلیسی را  ذکر کرده باشد.

– درست‌ترین‌ و دقیق‌ترین‌ معادل‌ را دربرداشته باشد.

– معادل‌های‌ فارسی‌ و معادل‌های‌ انگلیسی‌ ذکر شده، روزآمد و کارآمد باشند.

– آسان‌یاب‌ باشد؛ به‌ گونه‌ای‌ که‌ خواننده‌ به‌ سرعت‌ جمله‌ی‌ مورد نظر خود را با مشخص‌ کردن ‌واژه‌ی‌ مهم‌ ضرب‌المثل،‌ بیابد.

این‌ فرهنگ‌ (با عنوان: تعلیم و تربیت در آینه امثال و حکم) که‌ اینک‌ به‌ جامعه‌ی آموزش و پرورش،‌ و دوست‌داران‌ ادبیات تطبیقی ‌تقدیم‌ می‌شود، حاصل‌ چهار سال‌ کار و تلاش‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ هدف‌های‌ بالاست‌. تدوین‌ضرب‌المثل‌ها بر اساس‌ واژه‌ی‌ اصلی و مفهومی‌ آنها این‌ امکان‌ را برای‌ خواننده‌ فراهم‌ می‌آورد تا روایت‌های‌ گوناگون‌ و معادل‌های‌ مختلف‌ یک‌ ضرب‌المثل‌ را به‌ سرعت‌ و آسان‌ پیدا کرده‌ و با متداول‌ترین‌ و جالب‌ترین‌ و ژرف‌ترین‌ گفته‌های آموزشی و تربیتی‌ مشترک‌ میان‌ دو زبان‌ آشنا شود.

کتاب تعلیم و تربیت در آینه امثال و حکم (فارسی و انگلیسی): تالیف دکتر مهدی ناصری، دکتر رضا جعفری هرندی، دکتر سیدمحمدرضی مصطفوی نیا (اعضای هیأت علمی دانشگاه قم) و فاطمه حیدری سرمزده (کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه الزهراء) به همت دانشکده اصول الدین قم و موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه، بررسی (در 242 صفحه، سال 1399) به چاپ رسیده است.

درخواست بررسی آثار اساتید فرهیخته، و همچنین معرفی کتاب های پژوهشگران، تنها به صورت الکترونیکی، قابلیت ارائه و پیگیری دارد؛ بدین صورت که با کلیک روی ایمیل ذیل یا کپی آن، اثر مورد نظر خود را، ایمیل کنند.

ایمیل جهت ارسال و پیگیری آثار:

conf@ierf.ir

 

 

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.