بهترین معادل برای ترجمه uncooked و chunky

بهترین معادل برای ترجمه uncooked و chunky

Salsa is a delicious uncooked chunky tomato sauce.

⚠️سالسا نوع خاصی از سس است و بنابراین نمی‌توان واژه عمومی “سس” را برای آن بکار برد. انتخاب “سالسا” یا “سس مکزیکی” به سلیقه شما بستگی دارد.
⚠️کلمه uncooked را چرا “پخته نشده” و “غیرپختنی” و امثال آن ترجمه کنیم. “خام” معادل مناسبی برای آن است. فرهنگ زبان آموز آکسفورد چنین تعریفی از chunky داده:

containing small thick pieces: chunky peanut butter, soup

پس بهترین معادل برای آن می‌تواند”نگینی” باشد.
? سالسا سس خام نگینی خوشمزه‌ای است از گوجه‌فرنگی.

خانم / آقا: زارعی

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.