النشرات العربیة والمصطلحات السیاسیة | معرفی کتاب

النشرات العربیة والمصطلحات السیاسیة | معرفی کتاب

کتاب «النشرات العربیة والمصطلحات السیاسیة» با اصطلاحات کاربردی روزنامه های عربی در زمینه سیاسی به همت دانشکده اصول الدن قم در انتشارات گفتاورد منتشر شد. کتاب حاضر که به صورت درسنامه در دانشگاه ها مختلف از جمله دانشگاه فردوسی مشهد در درس روزنامه و مجلات در حال تدریس می باشد در زمینه فراگیری و آموزش متن‌خوانی سیاسی، روزنامه‌خوانی و متون مطبوعاتی و فهم اخبار عربی و اصطلاخات سیاسی روزمره، قابل استفاده است و بدون شک با اصطلاحات جدیدی آشنا خواهید شد که برا اولین بار در این کتاب معادل یابی شده اند.

این کتاب، با عنوان «النشرات العربیة والمصطلحات السیاسیة»، توسط دکتر احمد رضا حیدریان شهری (دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد) و دکتر احمد محمدی نژاد پاشاکی در ( 189 صفحه، سال 1400) به چاپ رسیده است.

درخواست بررسی آثار اساتید فرهیخته در انتشارات گفتاورد، و همچنین معرفی کتاب های پژوهشگران، تنها به صورت الکترونیکی، قابلیت ارائه و پیگیری دارد؛ بدین صورت که با کلیک روی ایمیل ذیل یا کپی آن، اثر مورد نظر خود را، ارسال کنید.

ایمیل جهت ارسال و پیگیری آثار:

conf@ierf.ir

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.