الأدوات والحروف في متشابه القرآن والمختلف فيه لابن شهر آشوب | معرفی کتاب

الأدوات والحروف في متشابه القرآن والمختلف فيه لابن شهر آشوب | معرفی کتاب

ابن شهرآشوب و ملقب به «رشیدالدین» و «عزالدین» از فقیهان و محدثان شیعه اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری است. وی آثار زیادی مانند المناقب و معالم العلماء دارد. یکی از آثار او که از اهمیت بالایی برخوردار بود می توان به « الأدوات والحروف في متشابه القرآن والمختلف فيه»، اشاره کرد که در سه فصل به آن پرداخته می شود. فصل اول: در سه بخش به ادوات و حروف مربوط به اسم می پردازد. فصل دوم با عنوان بررسی ادوات و حروف مختص به فعل، شامل دو مبحث می شود. در فصل سوم و پایانی به حروف و ادوات مشترک و متداول بین فعل و اسم پرداخته و این فصل را ذیل سه مبحث پیش می برد.

کتاب، «الأدوات والحروف في متشابه القرآن والمختلف فيه لابن شهر آشوب»، توسط دکتر حسين تک تبار فيروزجائي (دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم)، دکتر مهدي ناصري (دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم)، صاحب رويح حبيب كرامي در (130 صفحه، سال 1402) در موسسه آموزش عالی پویش (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) تهیه و تنظیم و در انتشارات گفتاورد به چاپ رسیده است.

درخواست بررسی آثار اساتید فرهیخته در انتشارات دانشگاهی موسسه آموزش عالی پویش (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، قابلیت ارائه و پیگیری دارد؛ بدین صورت که با کلیک روی ایمیل ذیل یا کپی آن، اثر مورد نظر خود را، ارسال کنید.

ایمیل جهت ارسال و پیگیری آثار:

conf@ierf.ir

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.