انتشار جلد اول | اولین همایش قرآن و ترجمه

انتشار جلد اول | اولین همایش قرآن و ترجمه

همزمان با مشارکت بی سابقه پژوهشگران، صاحب نظران و اساتید حوزه و دانشگاه در اولین همایش قرآن و ترجمه ؛ اطلاعیه دوم به شرح زیر تقدیم می شود؛ لازم به ذکر است که مهلت ارسال اصل مقالات تا 4 تیرماه 1400 به پست الکترونیکی Adab.Quran99@gmail.com می باشد و مقالات برگزیده در مجموعه مقالات برگزیده همایش به چاپ می رسد.

ضمن اعلام دریافت 113 اثر در دبیرخانه همایش، به اطلاع می رساند اولین مجموعه مقالات برگزیده با مقالاتی با عناوین زیر منتشر می شود(جهت دانلود روی کد مقاله، کلیک کنید):

کد پذیـــرشعـــنــــوان مـــقـــالـــــــهنویسنده/ نویسندگان
Ac, CQT, 110.21معنای عبارت قرآنی “بالغیب” با توجه به بافت و بررسی فراوانی آن در سایر آیات قرآنجواد اصغری، سید مصطفی رجا
Ac, CQT, 110.22معنی کلمه «الأمر» فی الآیه الشریفه «وءاتیناهم بیّنات من الأمر»جواد اصغری
Ac, CQT, 110.23خوانشی نو از مغفرت ذنب در سوره فتح، بر اساس حدیث تحمیل ذنوب شیعه.مریم حکمت نیا
Ac, CQT, 110.24سبک شناسی سوره یاسین..ریحانه حمزه
Ac, CQT, 110.25اهمیت رویکرد میان‌رشته‌ای در تحلیل جنبه‌های   بلاغی و ادبی قرآن کریم..محمد امین رودینی ، جواد سعدون زاده ، سهاد جادری
Ac, CQT, 110.26نقد و بررسی ترجمه قرآنِ سیدعلی موسوی گرمارودی…پیمان صالحی
Ac, CQT, 110.27تنوع معنایی و گستردگی لفظی در ترجمه (عربی به فارسی) با زبانشناسی زایا گشتاری…علی صیادانی، حسین وظیفه شناس، یزدان حیدرپور مرند
Ac, CQT, 110.28بررسی انگاره‌های فرهنگی در آیات قرآنی..عدنان طهماسبی، مهدی پور آذر
Ac, CQT, 110.29تأمّلی پیرامون دلالت معنایی«يَمْشُونَ في‏ مَساكنِهم» در قرآن..عدنان طهماسبی، مهدی پور آذر
Ac, CQT, 110.30واکاوی بازنمایی زیست بوم عربی در تشبیهات قرآنی..عدنان طهماسبی، سعدالله همایونی
Ac, CQT, 110.31ارزیابی ترجمههای واژگان حوزهی معنایی خلقت جنین در قرآن کریم..علی عزیزنیا، جواد اصغری
Ac, CQT, 110.32راهبرد رهبری در طرح اقتصاد مقاومتی و بررسی و تحلیل آن از منظر قرآن کریم..سید محمد رضی مصطفوی نیا، نورالدین پروین، حسن محبی
Ac, CQT, 110.33الصورة البيانيه القرآنيه وإشكاليه التاريخانيه.محمد حسن معصومی، سید اکبر غضنفری
Ac, CQT, 110.34بررسی تأثیر جنسیّت در ترجمه آیه ۳۴ سوره نساء؛ با تأکید بر ترجمه خانم صفّارزاده.محمدجواد نجفی ، صدیقه گل پور
Ac, CQT, 110.35سبک شناسی اقتباسهای قرآنی اشعار فدوی طوقان..سعدالله همایونی ، منصوره تفرشی
Ac, CQT, 110.36زیباشناسی اسلوب تمنی در آیات قرآن کریم..سعدالله همایونی، منصوره تفرشی
Ac, CQT, 110.37شناخت شبکه معنایی حرف «باء» با رویکرد معنی شناسی شناختی و تاثیر آن در ترجمه.محمدرضا یوسفی

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.