ترفند تایپ تنوین و تشدید در word

ترفند تایپ تنوین و تشدید در word

در بعضی ها موقع ها لازم می شود روی حرف علامت تنوین و تشدید و غیره برای روان خوانی مثلا در شعر و خیلی جاهای دیگه ، قرار دهید در زبان فارسی و عربی به روان خوانی و درست تلفظ کردن کلمه کمک به سزایی دارد و این مطلب رو هم به خاطر بعضی از دوستان درخواست کرده بودند گذاشتم …!

در کیبوردهای معمول، کلیدهای ترکیبی برای اضافه کردن حرکت، به حروف، به قرار زیر است :

ــَـــ (فتحه)  Shift+A

ـــُــ (ضمّه)  Shift+S

ـــِــ (کسره)  Shift+D

ـــًــ (تنوین فحه) Shift+Q

ـــٌــ (تنوین ضمّه) Shift+W

ـــٍــ (تنوین کسره) Shift+E

و اما برای قرار دادن همزه، از کلید‌های ترکیبی زیر استفاده نمایید :

أ (الف به همراه همزه در بالا) Shift+N

إ (الف به همراه همزه در پایین) Shift+B

ئ (همزه بر روی “ی”) کلید M

ء (همزه در کنار حرف) Shift+M

برای تایپ کسره ابتدا کلید Shift را نگه دارید و بدون اینکه انگشت خود را از روی Shift بردارید کلید  ی  را نیز فشار دهید . برای تایپ سایر حرکت ها کافیست بجای کلید ی کلیدهای زیر را فشار دهید:

۱٫            shift  + ض  = تنوین نصب

۲٫            shift  + ص = تنوین ضم

۳٫            shift  + ث = تنوین جر

۴٫            shift  + ف = ویرگول

۵٫            shift  +غ = نقطه ویرگول

۶٫            shift  + ش = فتحه

۷٫            shift  + س = ضمه

۸٫            shift  + ی = کسره

۹٫            shift  + ب = تشدید

۱۰٫          shift  + ت = ـــــــــ کــشــیدن حــروف

۱۱٫          shift  + ز = ژ

۱۲٫           shift  + ظ = ه

۱۳٫           shift  + ل = ۀ

۱۴٫           shift  + د = أ

۱۵٫           shift  + ذ = إ

۱۶٫           ئ همزه بر روی ی کلید M

۱۷٫          ء همزه کنار حروف shift  + M