کنترل نهایی آثار توسط نویسنده مسئول

کنترل نهایی آثار توسط نویسنده مسئول

ضمن تبریک مجدد پذیرش اثر شما در همایش قرآن و ترجمه، به استحضار می رساند که صفحه آرایی ۷ جلد مجموعه مقالات همایش به پایان رسید. در ادامه جهت تعامل هر چه بهتر با پژوهشگران و کاهش خطاهای انسانی در ارائه بسته نهایی همایش، توجه شما را به نکات ضروری ذیل جلب می کنیم:

۱- با توجه به زمان محدود، در صفحه آرایی و ویراستاری مجموعه آثار، نهایت تلاش شده که خطاهای انسانی، به حداقل برسد ولیکن عدم رعایت شیوه نامه نگارش در تعدادی زیادی از آثار دریافتی پژوهشگران، انرژی بسیاری از دبیرخانه همایش گرفته شد؛ از اینرو از تمامی پژوهشگران در خواست می شود تا پایان ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۰، قبول زحمت کرده و نکات زیر را در اثر یا آثار خود مجدد چک کنند تا در صورت وجود اشکال، قبل از ارسال به فیپا، آن را تصحیح کنیم (بدیهی است بعد از اخذ فیپا و رایت مجموعه آثار در CD  همایش یا چاپ آن، امکان تغییر وجود ندارد):

الف.مطابقت عناوین مقالات و نوع پذیرش

ب. مطابقت نام نویسندگان و مقاطع تحصیلی و ایمیل آنها در متن مجموعه آثار یا سایت همایش

ج. نگارش صحیح ویرگول، دو نقطه، تای گرد و … در متن مجموعه آثار مطابق با این لینک

د: دقت شود در اثر شما، فاصله یا اینتر اضافه، یا صفحه خالی و… نباشد

ه: سرصفحه ها، شماره صفحه و صفحه ی زمینه (بَگ گِراند)  یا هر گونه اشکالی در ظاهر متن اثر، به دقت بررسی شود

۲- بعد از ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۰، و بعد از اتمام فرصت بازبینی، فایلها جهت فهرست نویسی فیپا، به کتابخانه ملی ارسال می شود. بعد از دریافت اطلاعات نهایی از فیپا، و جایگذاری آنها در فایل مجموعه آثار، تلاش می شود تا در فرصت تعیین شده فایل نهایی به شرکت کنندگان ارائه شود. به دلیل مکاتبه با فیپا و احتمال شلوغی درخواستهای رسیده از سراسر کشور جهت فهرست نویسی و همچنین تعطیلات کرونا در تهران، تاخیر چند روزه محتمل است از اینرو پیشاپیش عذرخواهی ما را پذیرا باشید.

در پایان ضمن آرزوی سلامتی برای شما پژوهشگر ارجمند، خاطر نشان می شود که اشکالات موجود در مقاله خود را با ذکر کد پذیرش، جلد، عنوان مقاله و نام مولفان به ایمیل همایش ارسال کنید. (راهنما: لینک دانلود هر جلد، بعد از عناوین مقالات، قرار دارد)

 

تاریخ فعال بودن لینک دانلود تا ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۰

 

 

مجموعه مقالات برگزیـده اولین همـایش ملـی  قرآن و ترجمه جلد اول

کد پذیـــرش عـــنــــوان مـــقـــالـــــــه نویسنده/ نویسندگان
Ac, CQT, 110.21 معنای عبارت قرآنی “بالغیب” با توجه به بافت و بررسی فراوانی آن در سایر آیات قرآن جواد اصغری، سید مصطفی رجا
Ac, CQT, 110.22 معنی کلمه «الأمر» فی الآیه الشریفه «وءاتیناهم بیّنات من الأمر» جواد اصغری
Ac, CQT, 110.23 خوانشی نو از مغفرت ذنب در سوره فتح، بر اساس حدیث تحمیل ذنوب شیعه. مریم حکمت نیا
Ac, CQT, 110.24 سبک شناسی سوره یاسین.. ریحانه حمزه
Ac, CQT, 110.25 اهمیت رویکرد میان‌رشته‌ای در تحلیل جنبه‌های   بلاغی و ادبی قرآن کریم.. محمد امین رودینی ، جواد سعدون زاده ، سهاد جادری
Ac, CQT, 110.26 نقد و بررسی ترجمه قرآنِ سیدعلی موسوی گرمارودی… پیمان صالحی
Ac, CQT, 110.27 تنوع معنایی و گستردگی لفظی در ترجمه (عربی به فارسی) با زبانشناسی زایا گشتاری… علی صیادانی، حسین وظیفه شناس، یزدان حیدرپور مرند
Ac, CQT, 110.28 بررسی انگاره‌های فرهنگی در آیات قرآنی.. عدنان طهماسبی، مهدی پور آذر
Ac, CQT, 110.29 تأمّلی پیرامون دلالت معنایی«يَمْشُونَ في‏ مَساكنِهم» در قرآن.. عدنان طهماسبی، مهدی پور آذر
Ac, CQT, 110.30 واکاوی بازنمایی زیست بوم عربی در تشبیهات قرآنی.. عدنان طهماسبی، سعدالله همایونی
Ac, CQT, 110.31 ارزیابی ترجمههای واژگان حوزهی معنایی خلقت جنین در قرآن کریم.. علی عزیزنیا، جواد اصغری
Ac, CQT, 110.32 راهبرد رهبری در طرح اقتصاد مقاومتی و بررسی و تحلیل آن از منظر قرآن کریم.. سید محمد رضی مصطفوی نیا، نورالدین پروین، حسن محبی
Ac, CQT, 110.33 الصورة البيانيه القرآنيه وإشكاليه التاريخانيه. محمد حسن معصومی، سید اکبر غضنفری
Ac, CQT, 110.34 بررسی تأثیر جنسیّت در ترجمه آیه ۳۴ سوره نساء؛ با تأکید بر ترجمه خانم صفّارزاده. محمدجواد نجفی ، صدیقه گل پور
Ac, CQT, 110.35 سبک شناسی اقتباسهای قرآنی اشعار فدوی طوقان.. سعدالله همایونی ، منصوره تفرشی
Ac, CQT, 110.36 زیباشناسی اسلوب تمنی در آیات قرآن کریم.. سعدالله همایونی، منصوره تفرشی
Ac, CQT, 110.37 شناخت شبکه معنایی حرف «باء» با رویکرد معنی شناسی شناختی و تاثیر آن در ترجمه. محمدرضا یوسفی

دانلود جلد اول

 

مجموعه مقالات برگزیـده اولین همـایش ملـی  قرآن و ترجمه جلد دوم

کد پذیـــرش عـــنــــوان مـــقـــالـــــــه نویسنده/ نویسندگان
Ac, CQT, 110.143 نقد و بررسی کیفیت ترجمه مفعول مطلق در ترجمه های قرآن کریم با محوریت پنج ترجمه فارسی قرآن کریم علی اسدی اصل، سید ابوالقاسم موسوی
Ac, CQT, 110.144 فاعليه البنيه للنصّ القرآني وطبقاتها المعنويه في ترجمته (سوره الفاطر نموذجا) سیامک اصغرپور، عاطفه اصغری
Ac, CQT, 110.145 مقایسه ترجمه الهی قمشه ای و مکارم شیرازی؛ مطالعه موردی: ترجمه سوره القيامة رضا افخمی عقدا، فاطمه جمشیدی
Ac, CQT, 110.146 شگردهای مؤلفه عقلایی سازی در ترجمه قرآن کریم فرشته افضلی
Ac, CQT, 110.147 ارزیابی کیفیت ترجمه قرآن کریم براساس راهبرد «جبران» وینی و داربلنه موردپژوهی ترجمۀ مکارم شیرازی، الهی قمشه ای و صادقی تهرانی از سورۀ یوسف مائده اکبرکرکاسی، جواد اصغری
Ac, CQT, 110.148 نقد و بررسی ترجمه اسمهای نکره در قرآن کریم؛ مطالعه موردی در ترجمه های آیتی، الهی قمشه ای و مشکینی احمد امیدوار
Ac, CQT, 110.149 بررسی مقایسه ای ۹ ترجمه انگلیسی از سوره مبارکه النصر مصطفی امیری، علیرضا عطاردی، جواد باقری

 

Ac, CQT, 110.150 تحلیل نشانه شناختی ترجمه در قرآن کریم؛ مطالعه موردی تصویر الوهیت خداوند حمید ایمانی، محمدرضا اسلامی
Ac, CQT, 110.151 نقدی بر ترجمه‌‌های مهدی الهی قمشه ای و بهاء الدین خرمشاهی در رابطه با آیات ۵۳ تا ۶۵ سوره إسراء جمشید باقرزاده
Ac, CQT, 110.152 فرایند انتقال معنا در ترجمه محمد مهدی فولادوند با رویکرد معناشناسی واژه «ظاهر» و مشتقات آن در قرآن کریم جمشید باقرزاده

دانلود جلد دوم

 

مجموعه مقالات برگزیـده اولین همـایش ملـی  قرآن و ترجمه جلد سوم

کد پذیـــرش عـــنــــوان مـــقـــالـــــــه نویسنده/ نویسندگان
Ac, CQT, 110.153 بررسی روش آقای محمد مهدی فولادوند در ترجمه تشبیه‌‌های سوره بقره امین بخت دار
Ac, CQT, 110.154 تحلیل بلاغی سوره شمس و نبأ امین بخت دار
Ac, CQT, 110.155 بررسی تطبیقی ترجمه‌‌های آیات ۹-۲۱ سوره إسراء؛ مطالعه موردی دو ترجمه ابوالقاسم امامی و مکارم شیرازی لیلا جمشیدی، مصیب محمودیان بارزی
Ac, CQT, 110.156 بررسی ترجمه سوره بقره با تکیه بر نظریه گرایش‌های ریخت‌شکنانه آنتوان برمن؛ مطالعه موردی: ترجمه استاد حسین انصاریان فاطمه جمشیدی
Ac, CQT, 110.157 ارزیابی برگردان انواع فاء در سوره احقاف در ترجمه آقای مشکینی اشرف جنّتی (جنّاتی)
Ac, CQT, 110.158 بینامتنی مضمونی قرآن در نهج البلاغه زهرا حسن زاده
Ac, CQT, 110.159 بازتاب قصه های قرآن در ادبیات فارسی با تکیه بر یوسف و زلیخای جامی توران رزمجو، محمدرضا بیگی
Ac, CQT, 110.140 آسیب شناسی ترجمه افعال متضمن نحوی در ترجمه های معروف قرآن کریم؛ مطالعه موردی ۱۰ آیه در ترجمه انصاریان، الهی قمشه­ای، خرمشاهی، فولادوند، مکارم ابراهیم خلیفه شوشتری، اعظم صادقی
Ac, CQT, 110.160 بررسی ترجمه پذیری و ترجمه ناپذیری قرآن کریم اسحق رحماني، فاطمه محسنی
Ac, CQT, 110.161 English translation of Surah Al-Kawthar based on new hermeneutics Hamid Rostamzadeh Veijouyeh, Veijouyeh Bahloul Salmani

دانلود جلد سوم

 

مجموعه مقالات برگزیـده اولین همـایش ملـی  قرآن و ترجمه جلد چهارم

کد پذیـــرش عـــنــــوان مـــقـــالـــــــه نویسنده/ نویسندگان
Ac, CQT, 110.162 بررسی نحوه معادل گذاری واژگان در ترجمه قرآن ملکی و نقد آن حبیبه سیف االهی بخشایش
Ac, CQT, 110.163 بررسی و نقد ترجمه و تفسیر منظوم قرآن کریم اثر صفی‌علیشاه طیبه سیفی، عباس مؤمنی
Ac, CQT, 110.164 بینامتنی واژه صبر در بیانات مقام معظم رهبری با قرآن کریم
محمد مهدی شاهمرادی فریدونی،سیده صدیقه یوسفی
Ac, CQT, 110.165 رد پای ترجمه‌ی کهن قرآن کریم در کتاب «روان جاوید در تفسیر قرآن مجید» محمد شکری
Ac, CQT, 110.166 درآمدی بر ترجمه ماشینی قرآن؛ طرح پیشنهادی برای حل مسائل معنای واژگان قرآنی با بهره مندی از قرینه سیاق زینب شمس، سپیده چهره
Ac, CQT, 110.167 آسیب شناسی جریان اتکاء به ذهن در فرآیند ترجمه قرآن کریم رقیه صادقی نیری، محمدحسین نقی زاده
Ac, CQT, 110.168 بررسی آسیب‌‌های ترجمه افعال؛ مورد پژوهانه آیات ۱ تا ۶۵ سوره بقره در ترجمه‌ مکارم شیرازی، آیتی، انصاریان، مشکینی و رضایی اصفهانی محمدحسن صانعی پور، فاطمه ترابی، خدیجه زینی وندنژاد
Ac, CQT, 110.169 شبکه معنایی ترجمه قرآن کریم و چالش‌‌های آن در سطح صرفی و نحوی محمد حسن صانعی پور، فهیمه غلامی نژاد
Ac, CQT, 110.170 دشواری انتقال مفاهیم در ترجمه قرآن و راهکار مقابله با آن سعید صفدری، سعیده منصوری
Ac, CQT, 110.171 بررسی اجمالی ترجمه قرآن در تفسیر کوثر نادعلی عاشوری تَلوکی

دانلود جلد چهارم

 

مجموعه مقالات برگزیـده اولین همـایش ملـی  قرآن و ترجمه جلد پنجم

کد پذیـــرش عـــنــــوان مـــقـــالـــــــه نویسنده/ نویسندگان
Ac, CQT, 110.172 ترجمه القرآن بين الإستحاله والإمكان محمدرضا عزيزي بور، ماجد اميري
Ac, CQT, 110.173 بررسی تطبیقی شباهت‌‌های قرآن کریم و انجیل از منظر معنا و مفهوم محمدرضا عزيزي پور، محدثه بیات
Ac, CQT, 110.174 بررسی صورتگرايانه سوره انشقاق محسن غلامحسین کهوری، علی نوبهار
Ac, CQT, 110.175 معناشناسی واژگان محوری در توصیف جایگاه بهشتیان؛ نمونه موردی سوره واقعه محسن غلامحسین کهوری، بهنام فارسی، علی نوبهار
Ac, CQT, 110.176 مطالعه تطبیقی اسلوبهای بیانی قرآن کریم با تمرکز بر ترجمه های گرمارودی و سراج عبدالله غلامی، جمال فرزند وحی، یاسر صفری سه چقایی
Ac, CQT, 110.177 بررسی تطبیقی آیات کلامی قرآن کریم از ترجمه های محمد یزدی و شاه ولی الله دهلوی؛ با تکیه بر صفات خبری عبدالله غلامی، جمال فرزند وحی،  یاسر صفری سه چقایی

 

Ac, CQT, 110.206 نقش آراء تفسیری در ترجمه قرآن محمد یزدی؛

با تکیه بر آیات فقهی

عبدالله غلامی، جمال فرزند وحی،  یاسر صفری سه چقایی
Ac, CQT, 110.178 واكاوي تاكيد بلاغي در دعاي (۱ و ۲) صحيفه سجاديه با تکیه بر جزء (۳) قرآن كريم كتايون فلاحي، زهرا مهاجرنوعي

 

Ac, CQT, 110.179 بازخوانی ترجمه‌‌های قرآن کریم بر اساس مدل گارسس؛ مطالعه موردی: سوره‌‌های الطور، الحاقه و البلد درترجمه‌‌های بهاءالدین خرمشاهی و طاهره صفارزاده علی قهرمانی، رعنا فرهادی

 

Ac, CQT, 110.180 مختصات ساختاری ـ ادبی اسم تفضیل در قرآن؛ مطالعه موردی در سوره توبه حسن کاظمی سهلوانی
Ac, CQT, 110.181 نقد و بررسی ترجمه زین العابدین رهنما از قرآن کریم ملیحه کلاته، مهدی ناصری
Ac, CQT, 110.182 بررسي ترجمه مکارم شیرازی بر اساس نظريه آنتوان برمن؛ مطالعه موردی سوره کهف (آیات ۱-۵۹) فاطمه گوشه نشین، فریده اخوان پلنگ سرائی

دانلود جلد پنجم

 

مجموعه مقالات برگزیـده اولین همـایش ملـی  قرآن و ترجمه جلد ششم

کد پذیـــرش عـــنــــوان مـــقـــالـــــــه نویسنده/ نویسندگان
Ac, CQT, 110.183 بررسی ترجمه سوره واقعه بر اساس دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی احمد لامعی گیو، سمیّه اقبالی نسب
Ac, CQT, 110.184 آسیبشناسی ترجمه سوره مزمّل با نگاهی به ترجمه الهی قمشه ای احمد لامعی گیو، سمیّه اقبالی نسب
Ac, CQT, 110.185 بررسی تطبیقی ترجمه های یزدی، مکارم شیرازی و مشکینی از قرآن کریم؛ با تکیه بر روایات تفسیری وحید مبارک، یاسر صفری سه چقایی
Ac, CQT, 110.186 مشخصه‌های ادبیات «انقلابی» و گونه‌مندی آن در مسیر تعالی، با رویکرد قرآنی فرهاد محمدی نژاد، احمد محمدی نژادپاشاکی
Ac, CQT, 110.187 تنوع معنایی ریشه« غنی» از دیدگاه مفسران و مترجمان و ارزیابی آن با منابع لغوی خدیجه مسرور، محمود کریمی بناد کوکی

 

Ac, CQT, 110.204 تأثیر مذاهب فقهی در توجیهات نحویان؛ مطالعه موردی آراء ابن جنی، ابن حزم، زمخشری، ابن مضاء، ابوحیان و ابن هشام

 

مریم ملکشاهی نژاد، زهرا حقیقی، صادق هاشمی امجد
Ac, CQT, 110.141 برده ملا فاضل السکراني الشعبيه بمضامین قرآنیه حسین مقدم، غلامرضا بلوري، عزیز مقدم
Ac, CQT, 110.189 دراسه  لغويّه أسلوبيه مقارنه للمعوذتين رياض منشد نزال، سید محمد رضی مصطفوي نیا
Ac, CQT, 110.190 جلوه‌های بینامتنیت قرآنی در رمان «أدرکها النسیان» اثر سناء الشعلان بر اساس نظریه ژرار ژنت سمانه موسی پور

 

Ac, CQT, 110.191 بررسی و تحلیل دلایل موافقان و مخالفان ترجمه‌پذیری قرآن حسین مهتدی، حسین فقیه، السید حسن الموسوی
Ac, CQT, 110.192 بررسی معنای مصاحبت حرف «باء» در پنج جزء اول قرآن؛ مطالعه موردی ترجمه‌های تحت‌اللفظی و جمله به‌جمله و تفسیری از آقایان معزی و آیتی و مشکینی حسین مهتدی
Ac, CQT, 110.193 تدبّری معمارانه بر ترجمه آیاتی از قرآن کریم اکرم السادات میرممتاز، سیّد محمد مهدی میرممتاز، فاطمه قلی پور

دانلود جلد ششم

 

مجموعه مقالات برگزیـده اولین همـایش ملـی  قرآن و ترجمه جلد هفتم

کد پذیـــرش عـــنــــوان مـــقـــالـــــــه نویسنده/ نویسندگان
Ac, CQT, 110.194 ترجمه مسعود انصاری خوشابر از قرآن کریم، ترجمه ای وفادار مهدی ناصری، مهدی بابائی
Ac, CQT, 110.195 نقد ترجمه‌ ضمیر شأن در چهار آیه از قرآن کریم زهره ناعمی، عباسعلی شکری
Ac, CQT, 110.196 تفاوت‌های معنایی تفکر، سمع و تعقل در قرآن کریم و کیفیت انعکاس آن در ترجمه‌های قرآن ابراهیم نامداری، فهیمه توبره‌ریزی
Ac, CQT, 110.197 ترجمه‌ای واحد از قرآن منسوب به چند نفر؛ مقایسه‌ ترجمه‌های شعرانی، مصباح‌زاده و صفی علیشاه علی نظری، محمد شکری
Ac, CQT, 110.198 نقد ترجمه محمد کاظم معزی از سوره روم بر اساس نظریه گرایشهای ریخت شکنانه آنتوان برمن؛ مطالعه موردی گرایش تضعیف کیفی معصومه نعمتی قزوینی

 

Ac, CQT, 110.199 نقش آراء تفسیری و ادبی در ترجمه های معزّی، مصباح زاده، طاهری و صلواتی از قرآن کریم؛ با تکیه بر قواعد صرفی و نحوی الیاس نورائی، یاسر صفری سه چقایی
Ac, CQT, 110.200 بررسی تطبیقی ادبی ترجمه‌‌های مهدی الهی قمشه ای و بهاءالدین خرمشاهی؛ مطالعه موردی آیات ۹-۲۶ سوره کهف تینا نیکنام
Ac, CQT, 110.201 آرایه تکرار در آیات جزء سی قرآن کریم و رویکرد ترجمه آن زهرا ولیان متین

 

Ac, CQT, 110.202 مطالعه تطبیقی الگوی گارسس و برمن و ارائه الگوی تلفیقی در نقد ترجمه قرآن مورد مطالعه ترجمه صفوی انسیه سادات‌‌ هاشمی
Ac, CQT, 110.203 تعدیل معنایی و ساختاری در ترجمه قرآن بر اساس مدل نایدا و تیبر؛ با نگاهی به دو ترجمه انگلیسی از سوره جمعه آمنه یاری، سارا زندیان

دانلود جلد هفتم